eDeklaracje 2015 MF - wypróbuj rządowy system składania PIT, czyli E-deklaracje 2015 !

Edeklaracje - dzięki nim przyspieszysz swoje rozliczenie podatkowe 2015.

Edeklaracje, to bezpłatny i prosty w obsłudze system przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który pozwala na złożenie rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Aby pomyślnie doręczyć pit za 2015 rok przez internet należy wypełnić formularz umieszczony na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

e deklaracje przez emailSystem e deklaracje 2015 jest narzędziem pozwalającym na przesyłanie do administracji skarbowej nie tylko rozliczenia podatkowego, ale także kilkudziesięciu innych dokumentów. Wypełniona przez Państwa e-deklaracja dzięki Urzędowemu Poświadczeniu Odbiorcy UPO, dociera do Urzędu Skarbowego bardzo bezpiecznym kanałem komunikacyjnym.
Prawo do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej e-deklaracji ma osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty bądź emerytury. Osoba taka uprawniona jest do wypełnienia formularza edeklaracje PIT-37.

 

Aby poprawnie uzupełnić dokument podatnik powinien otrzymać od pracodawcy druk PIT-11. Płatnik przedstawia w nim informacje o uzyskanych dochodach i pobranych na poczet podatku dochodowego zaliczkach. Pracodawca ma obowiązek przekazać podatnikowi formularz PIT-11 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zakończenia roku podatkowego, czyli najpóźniej w ostatnim dniu lutego. Rozliczenia pit przez internet można dokonać samemu lub wspólnie z małżonkiem. W sytuacji składania wspólnego formularza edeklaracji wymagane jest pełnomocnictwo małżonka, które powinno być złożone do właściwego Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty.
W tym celu należy użyć papierowego druku UPL-1. Podatnikom wypełniającym edeklaracje przysługuje prawo do skorzystania z obowiązujących w danym roku ulg i odliczeń (więcej w temacie: limity ulg). Jeżeli proces rozliczenia podatkowego pit za 2015 rok przez internet przebiegnie pomyślnie, wówczas należny podatek będzie można zapłacić drogą elektroniczną.

Internetowa usługa e deklaracje skierowana jest także do osób, które prowadząc działalność gospodarczą dokonują rocznych rozliczeń przy użyciu formularza edeklaracje PIT-36 oraz druku edeklaracje PIT-36L. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody z: prowadzonej działalności gospodarczej, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych; działów specjalnych produkcji rolnej; najmu bądź dzierżawy (czytaj więcej: rozliczenie dochodu z najmu); zagranicznego stosunku pracy oraz zagranicznych rent lub emerytur. Formularz PIT-36L jest natomiast drukiem właściwym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym bez względu na wysokość osiąganych przychodów.


Możliwość korzystania z systemu e deklarcji mają również osoby dokonujące rozliczeń na formularzach edeklaracje PIT-38. Prawo do wypełnienia druku posiadają więc podatnicy uzyskujący przychody z tytułu: odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach z osobowością prawną, odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, jak również praw z nich wynikających. Opodatkowaniu podlega również objęcie udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz wkładów w spółdzielniach w zamian za uzyskanie niepieniężnej rekompensaty – w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.


upl-1 wysyłanie pocztąKolejną grupę osób uprawnionych do korzystania z systemu stanowią podatnicy rozliczający na formularzach edeklaracje PIT-39 swoje dochody ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.
Formularz e deklaracji może zostać wysłany wraz z załącznikami: PIT/0, PIT/D, PIT/2K, PIT-B, PIT-ZG. Pozostałe załączniki należy złożyć w formie papierowej.


System rozliczeń internetowych edeklaracje został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów już w 2006 roku. Wówczas zeznania mogły składać jedynie podmioty, których roczne przychody netto przekraczały równowartość 5 milionów euro. W 2008 roku sytuacja uległa zmianie, kiedy to prawo korzystania z systemu uzyskali wszyscy płatnicy i podatnicy. E-deklaracja pozwala wystrzegać się błędów, unikać kar i odsetek za nieterminowe płatności. Dzięki internetowej usłudze edeklaracje 2015 nadpłacony podatek zostanie zwrócony o wiele szybciej, niż w przypadku standardowego, odręcznego wypełnienia formularza PIT.


Każdy kolejny rok przynosi coraz to większe udogodnienia. Moment, w którym Ministerstwo Finansów zniosło obowiązek elektronicznego podpisu w pit 2015 przez internet, stał się rokiem przełomowym dla elektronicznych rozliczeń. Liczba przesłanych do administracji skarbowej dokumentów edeklaracje wzrosła znacząco. W 2015 roku Urzędy Skarbowe przyjęły ponad 50 tysięcy internetowych wniosków. Analitycy szacują, iż zbliżający się okres rozliczeniowy przyniesie kolejny wzrost liczby użytkowników systemu edeklaracje.


Aby dokonać prawidłowego rozliczenia podatkowego w formie e deklaracji wystarczy wykonać zaledwie 5 kroków:

  • Po pierwsze, należy ściągnąć i uruchomić aplikację e-deklaracja znajdującą się na portalu www.e-deklaracje.gov.pl.
  • Po drugie, należy wybrać i wypełnić odpowiedni formularz edeklaracje PIT.
  • Po trzecie, należy wprowadzić poprawne dane w programie.
  • Po czwarte, należy wysłać swoje zeznanie pit przez internet.
  • Po piąte, należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. UPO jest dowodem, który potwierdza złożenie przez podatnika pit 2015 przez internet. Każda osoba po wypełnieniu i wysłaniu zeznania otrzymuje dokument zaświadczający, iż formularz został prawidłowo przekazany administracji skarbowej. System generuje numer referencyjny, dzięki któremu można otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. Czas oczekiwania na uzyskanie potwierdzenia może zostać wydłużony nawet do 24 godzin. Otrzymany dokument należy bezzwłocznie zachować.

System edeklaracje daje bardzo wysoką gwarancję bezpieczeństwa, a wszystko to dzięki weryfikacji danych identyfikacyjnych wykazanych w zeznaniu z danymi znajdującymi się w systemie centralnym. Dane składają się z: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru NIP, numeru PESEL oraz kwoty przychodu zawartej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok poprzedni (lub wartość zero jeśli owo zeznanie lub obliczenie nie zostało złożone).


Podatnicy chcący skorzystać z systemu e deklarcje nie muszą się martwić stanem technicznym swych komputerów, ponieważ proponowany system jest bardzo mobilny. Obsługuje komputery typu: notebook, PC i Macintosh, systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux lub MacOS, jak również popularne przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer. E-deklaracja wymaga również oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4.


rozliczenie pit za 2012 rok przez internetTermin składania e deklaracji pit za 2015 rok upływa 1 kwietnia. Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Zbyt późne wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną może się wiązać z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru UPO. Sytuacja ta może mieć miejsce na przykład w przypadku pojawienia się błędów rachunkowych, nieprawidłowego przedstawienia kwoty uzyskanego przychodu za rok poprzedni.

Warto pomyśleć o wypełnieniu swojego zeznania o wiele wcześniej. Deklaracja wysłana 30 kwietnia, ze względu na wydłużający się okres oczekiwania na UPO, może zostać zakwalifikowana jako nieterminowa.

Jeśli jest to nasz pierwszy kontakt z internetowym rozliczeniem, wówczas dobrze jest wypełnić pit przez internet możliwie najwcześniej. Aplikacja wyposażona jest w przejrzystą instrukcję, która w bezbłędny sposób przeprowadzi każdego podatnika przez proces wypełnienia zeznania. Wczesne wysłanie zeznania daje gwarancję terminowości.
 

E-deklaracja, to wygodny i prosty sposób rozliczenia podatkowego. Długie godziny spędzane w urzędowych kolejkach odchodzą powoli w niepamięć. Wystarczy odpowiedzieć na kilka zadanych przez system edeklaracje pytań, by roczne zeznanie trafiło do właściwego Urzędu Skarbowego. Formularz przez internet można wypełnić w dowolnej chwili, nie ruszając się przy tym z domu.

Słowa kluczowe

  • edeklaracje 2015 a ministerstwo finansów
  • pit 2015 roczny w systemie e-deklaracje 2015
  • potwierdzenie złożenia edeklaracje UPO
  • e-deklaracje UPO elektroniczne potwierdzenie
  • program pity 2015 a rozliczenie roczne 2015 przez Internet

Najnowsze artykuły

Czy dowolny podatnik może złożyć swoje zeznanie podatkowe roczne przez Internet?

Kilka milionów Polaków w 2016 roku złożyło do urzędu skarbowego roczne rozliczenia podatkowe przez internet. Nie ulega wątpliwości, że z roku na rok PIT drogą internetową staje się coraz bardziej popularny wśród polskich podatników. W zasadzie każdy podatnik, który dysponuje wiedzą na temat wysokości ubiegłorocznego dochodu wykazanego w PIT, może posłużyć się e-deklaracją podatkową i wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Które zeznania podatkowe roczne można rozliczać online i jak tego dokonać?

Nie bądź w tyle: PIT przez Internet to oszczędność czasu i papieru

Z roku na rok formularze elektroniczne PIT zyskują na popularności. Administracja skarbowa przyczyniła się wydatnie do tego stanu rzeczy, bowiem obecnie internetowe Pity nie wymagają między innymi takiego trybu uwierzytelniania tożsamości podatnika, jak jeszcze kilka lat temu. Można z nich swobodnie korzystać prawie przy wszystkich rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jakich dokonują polscy podatnicy.

E-Deklaracja PIT samotnego rodzica

Samotny rodzic ma możliwość skorzystania podczas składania swoich deklaracji podatkowych PIT z preferencji podatkowej. Status samotnego rodzica pozwala, aby rozliczenie podatkowe roczne uwzględniało obniżenie należności podatkowej wobec fiskusa. PITy rodziców samotnych mogą być składane na papierowych formularzach podatkowych, albo przez internet. E-Deklaracja podatkowa nie jest przeszkodą dla podatników dla korzystania ze wszystkich ulg i preferencji, jakie przysługiwałyby im także w tradycyjnych rozliczeniach rocznych.

Czym eDeklaracja Pit różni się od tradycyjnego rozliczenia?

Polscy podatnicy przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku Pit mają możliwość posłużenia się trzema sposobami doręczenia urzędom skarbowym swoich zeznań rocznych. Mogą złożyć tradycyjne rozliczenie papierowe, zanosząc je osobiście do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego, wysyłając je listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub mogą wybrać elektroniczne rozliczenie podatkowe. Czym właściwie eDeklaracja będzie różniła się od tradycyjnych zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Planowanie podatkowe, czyli odpowiedzialność za zaległości w podatkach

Każdy podatnik, czy to osoba fizyczna czy przedsiębiorca, powinien pamiętać o ważnych datach przy rozliczaniu się z fiskusem. Odpowiednie planowanie podatkowe pozwoli na uniknięcie zaległości w zapłacie podatków. Niezależnie od tego, czy są to podatki dochodowe, czy podatki od towarów i usług, należy zawsze opłacać je w terminie. W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swojego czynu. Na czym polega odpowiedzialność za zaległości podatkowe?Co należy rozumieć pod pojęciem planowania podatkowego?

Rozliczenia Pity przez Internet - czy każdy podatnik może skorzystać z tej opcji?

Niewątpliwie wygodne jest składanie deklaracji rocznych przez Internet, ponieważ dzięki nim podatnik nie musi składać osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym i tracić w tym celu swój cenny czas. Siedząc we własnym domu można szybko i poprawnie wypełnić rozliczenia Pity przez Internet i wysłać je do fiskusa. W mailu zwrotnym uzyskamy UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które stanowi potwierdzenie złożenia deklaracji rocznej, jeśli fiskus miałby co do tego jakiekolwiek wątpliwości. Opcja PIT przez internet nie jest dostępna dla wszystkich podatników bez wyjątku. Kto rozliczy się w takim trybie, a kto będzie musiał posłużyć się jednak papierowym formularzem podatkowym?