eDeklaracje 2016 MF - wypróbuj rządowy system składania PIT, czyli E-deklaracje 2016!

Edeklaracje - dzięki nim przyspieszysz swoje rozliczenie podatkowe 2016.

Edeklaracje, to bezpłatny i prosty w obsłudze system przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który pozwala na złożenie rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Aby pomyślnie doręczyć pit za 2016 rok przez internet należy wypełnić formularz umieszczony na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

e deklaracje przez emailSystem e deklaracje 2016 jest narzędziem pozwalającym na przesyłanie do administracji skarbowej nie tylko rozliczenia podatkowego, ale także kilkudziesięciu innych dokumentów. Wypełniona przez Państwa e-deklaracja dzięki Urzędowemu Poświadczeniu Odbiorcy UPO, dociera do Urzędu Skarbowego bardzo bezpiecznym kanałem komunikacyjnym.
Prawo do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej e-deklaracji ma osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty bądź emerytury. Osoba taka uprawniona jest do wypełnienia formularza edeklaracje PIT-37.

 

Aby poprawnie uzupełnić dokument podatnik powinien otrzymać od pracodawcy druk PIT-11. Płatnik przedstawia w nim informacje o uzyskanych dochodach i pobranych na poczet podatku dochodowego zaliczkach. Pracodawca ma obowiązek przekazać podatnikowi formularz PIT-11 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zakończenia roku podatkowego, czyli najpóźniej w ostatnim dniu lutego. Rozliczenia pit przez internet można dokonać samemu lub wspólnie z małżonkiem. W sytuacji składania wspólnego formularza edeklaracji wymagane jest pełnomocnictwo małżonka, które powinno być złożone do właściwego Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty.
W tym celu należy użyć papierowego druku UPL-1. Podatnikom wypełniającym edeklaracje przysługuje prawo do skorzystania z obowiązujących w danym roku ulg i odliczeń (więcej w temacie: limity ulg). Jeżeli proces rozliczenia podatkowego pit za 2016 rok przez internet przebiegnie pomyślnie, wówczas należny podatek będzie można zapłacić drogą elektroniczną.

Internetowa usługa e deklaracje skierowana jest także do osób, które prowadząc działalność gospodarczą dokonują rocznych rozliczeń przy użyciu formularza edeklaracje PIT-36 oraz druku edeklaracje PIT-36L. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody z: prowadzonej działalności gospodarczej, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych; działów specjalnych produkcji rolnej; najmu bądź dzierżawy (czytaj więcej: rozliczenie dochodu z najmu); zagranicznego stosunku pracy oraz zagranicznych rent lub emerytur. Formularz PIT-36L jest natomiast drukiem właściwym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym bez względu na wysokość osiąganych przychodów.


Możliwość korzystania z systemu e deklarcji mają również osoby dokonujące rozliczeń na formularzach edeklaracje PIT-38. Prawo do wypełnienia druku posiadają więc podatnicy uzyskujący przychody z tytułu: odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach z osobowością prawną, odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, jak również praw z nich wynikających. Opodatkowaniu podlega również objęcie udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz wkładów w spółdzielniach w zamian za uzyskanie niepieniężnej rekompensaty – w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.


upl-1 wysyłanie pocztąKolejną grupę osób uprawnionych do korzystania z systemu stanowią podatnicy rozliczający na formularzach edeklaracje PIT-39 swoje dochody ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.
Formularz e deklaracji może zostać wysłany wraz z załącznikami: PIT/0, PIT/D, PIT/2K, PIT-B, PIT-ZG. Pozostałe załączniki należy złożyć w formie papierowej.


System rozliczeń internetowych edeklaracje został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów już w 2006 roku. Wówczas zeznania mogły składać jedynie podmioty, których roczne przychody netto przekraczały równowartość 5 milionów euro. W 2008 roku sytuacja uległa zmianie, kiedy to prawo korzystania z systemu uzyskali wszyscy płatnicy i podatnicy. E-deklaracja pozwala wystrzegać się błędów, unikać kar i odsetek za nieterminowe płatności. Dzięki internetowej usłudze edeklaracje 2016 nadpłacony podatek zostanie zwrócony o wiele szybciej, niż w przypadku standardowego, odręcznego wypełnienia formularza PIT.


Każdy kolejny rok przynosi coraz to większe udogodnienia. Moment, w którym Ministerstwo Finansów zniosło obowiązek elektronicznego podpisu w pit 2016 przez internet, stał się rokiem przełomowym dla elektronicznych rozliczeń. Liczba przesłanych do administracji skarbowej dokumentów edeklaracje wzrosła znacząco. W 2016 roku Urzędy Skarbowe przyjęły ponad 50 tysięcy internetowych wniosków. Analitycy szacują, iż zbliżający się okres rozliczeniowy przyniesie kolejny wzrost liczby użytkowników systemu edeklaracje.


Aby dokonać prawidłowego rozliczenia podatkowego w formie e deklaracji wystarczy wykonać zaledwie 5 kroków:

  • Po pierwsze, należy ściągnąć i uruchomić aplikację e-deklaracja znajdującą się na portalu www.e-deklaracje.gov.pl.
  • Po drugie, należy wybrać i wypełnić odpowiedni formularz edeklaracje PIT.
  • Po trzecie, należy wprowadzić poprawne dane w programie.
  • Po czwarte, należy wysłać swoje zeznanie pit przez internet.
  • Po piąte, należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. UPO jest dowodem, który potwierdza złożenie przez podatnika pit 2016 przez internet. Każda osoba po wypełnieniu i wysłaniu zeznania otrzymuje dokument zaświadczający, iż formularz został prawidłowo przekazany administracji skarbowej. System generuje numer referencyjny, dzięki któremu można otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. Czas oczekiwania na uzyskanie potwierdzenia może zostać wydłużony nawet do 24 godzin. Otrzymany dokument należy bezzwłocznie zachować.

System edeklaracje daje bardzo wysoką gwarancję bezpieczeństwa, a wszystko to dzięki weryfikacji danych identyfikacyjnych wykazanych w zeznaniu z danymi znajdującymi się w systemie centralnym. Dane składają się z: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru NIP, numeru PESEL oraz kwoty przychodu zawartej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok poprzedni (lub wartość zero jeśli owo zeznanie lub obliczenie nie zostało złożone).


Podatnicy chcący skorzystać z systemu e deklarcje nie muszą się martwić stanem technicznym swych komputerów, ponieważ proponowany system jest bardzo mobilny. Obsługuje komputery typu: notebook, PC i Macintosh, systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux lub MacOS, jak również popularne przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer. E-deklaracja wymaga również oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4.


rozliczenie pit za 2012 rok przez internetTermin składania e deklaracji pit za 2016 rok upływa 2 maja 2017. Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Zbyt późne wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną może się wiązać z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru UPO. Sytuacja ta może mieć miejsce na przykład w przypadku pojawienia się błędów rachunkowych, nieprawidłowego przedstawienia kwoty uzyskanego przychodu za rok poprzedni.

Warto pomyśleć o wypełnieniu swojego zeznania o wiele wcześniej. Deklaracja wysłana 30 kwietnia, ze względu na wydłużający się okres oczekiwania na UPO, może zostać zakwalifikowana jako nieterminowa.

Jeśli jest to nasz pierwszy kontakt z internetowym rozliczeniem, wówczas dobrze jest wypełnić pit przez internet możliwie najwcześniej. Aplikacja wyposażona jest w przejrzystą instrukcję, która w bezbłędny sposób przeprowadzi każdego podatnika przez proces wypełnienia zeznania. Wczesne wysłanie zeznania daje gwarancję terminowości.
 

E-deklaracja, to wygodny i prosty sposób rozliczenia podatkowego. Długie godziny spędzane w urzędowych kolejkach odchodzą powoli w niepamięć. Wystarczy odpowiedzieć na kilka zadanych przez system edeklaracje pytań, by roczne zeznanie trafiło do właściwego Urzędu Skarbowego. Formularz przez internet można wypełnić w dowolnej chwili, nie ruszając się przy tym z domu.

Słowa kluczowe

  • edeklaracje 2016 a ministerstwo finansów
  • pit 2016 roczny w systemie e-deklaracje 2016
  • potwierdzenie złożenia edeklaracje UPO
  • e-deklaracje UPO elektroniczne potwierdzenie
  • program pity 2016 a rozliczenie roczne 2016 przez Internet

Najnowsze artykuły

E-deklaracja ryczałtowca - poradnik PIT

Istnieją cztery podstawowe metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla niektórych podatników jedną z możliwości wyboru będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Deklaracje PITy osób opodatkowanych ryczałtem są składane na drukach PIT-28 w terminie do ostatniego dnia stycznia kolejnego roku podatkowego. Przedstawiamy poradnik PIT jak w praktyce powinna wyglądać e-Deklaracja ryczałtowca. Czy ma on w ogóle możliwość rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w trybie online?

Rady dla podatników chcących rozliczyć PIT internetowo po raz pierwszy

Podatnicy składający swoje rozliczenie PIT mogą skorzystać z różnych sposobów kontaktu z fiskusem. Ich deklaracja roczna z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych może zostać wypełniona na druku papierowym i złożona osobiście we właściwym pod względem miejsca zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym bądź wysłana listem poleconym. Można także złożyć rozliczenie PIT internetowo, bez konieczności składania wizyty w urzędzie pocztowym lub urzędzie skarbowym. To wygodna metoda dla większości podatników, także i tych, którzy rozliczają się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych po raz pierwszy i chcieliby posłużyć się przy tym deklaracją online. Przedstawiamy uniwersalne rady dla podatników debiutantów w kwestii rozliczania się przez internet z fiskusem.

Skąd wziąć potwierdzenie, że wysłałem PIT przez Internet?

Przy składaniu deklaracji podatkowych rocznych w formie papierowej i dostarczaniu ich osobiście do urzędu skarbowego, podatnik może wypisać dwa jednakowe formularze podatkowe, jeden złożyć w urzędzie, a na drugim poprosić o potwierdzenie złożenia zeznania rocznego. W przypadku PIT-ów wysyłanych listem poleconym do urzędu skarbowego, potwierdzeniem ich złożenia będzie zwrotne pismo z poczty. Natomiast jak potwierdzić, że nasze PITy wysłane drogą internetową rzeczywiście trafiły do fiskusa? Czy e-deklaracja PIT może posiadać taki dokument? Oczywiście, że tak, a potwierdzenie nadania e-deklaracji to po prostu dokument UPO.

Pierwszy PIT w życiu: czy mogę złożyć internetowo?

Podatnik, który po raz pierwszy w życiu pozyskał w poprzednim roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie zobowiązany do rocznego rozliczenia podatkowego PIT. Wszystkie takie rozliczenia PITy muszą być wykonane na odpowiednich drukach podatkowych i dostarczone terminowo do urzędu skarbowego. Czy młody podatnik może skorzystać z możliwości elektronicznego zeznania podatkowego? Czy jego rozliczenia mogą być złożone jako e-Deklaracje?

Jak sporządzić korektę rocznego PIT? PIT tradycyjny a e-Deklaracja

Przy wypełnianiu deklaracji podatkowej rocznej można posłużyć się drukiem papierowym lub elektronicznym. Roczny PIT składany online pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a zeznanie podatkowe roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych niemalże natychmiast trafi do urzędu skarbowego, a podatnik wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa. Z kolei PIT tradycyjny, papierowy musi być wypełniony ręcznie lub też na komputerze i wydrukowany do własnoręcznego podpisu. Następnie trzeba go zanieść osobiście do odpowiedniego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego bądź wysłać listem poleconym na adres urzędu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Niezależnie od formy złożenia deklaracji rocznej, każdy PIT podlega korekcie. Czy korekta PIT złożonego na formularzu papierowym musi mieć zachowaną taką samą formę? Czy PIT jako e-Deklaracja podatkowa musi automatycznie być składany online?

Czy PITy elektroniczne wymagają podpisu?

Podatnik składając swoje rozliczenie PIT może tego dokonać na trzy sposoby. Posługując się drukiem tradycyjnym, papierowym, może wypełnić rozliczenie, złożyć na nim własnoręczny podpis podatnika i zanieść do urzędu skarbowego. Może też wysłać taki druk na adres urzędu, Pocztą Polską, listem poleconym (najlepiej stosując zwrotne potwierdzenie odbioru). Tu także podpis będzie wymagany, ponieważ w przeciwnym wypadku rozliczenie straci moc prawną. Można też wysyłać PITy elektroniczne. E-deklaracja PIT polega na tym, że podatnik wypełnia elektroniczny formularz podatkowy i za pośrednictwem swojego adres mailowego wysyła go do urzędu skarbowego - bez wychodzenia z domu. Jak jednak ma się przy tym kwestia podpisu podatnika? Czy elektroniczny PIT musi być podpisany, aby był złożony skutecznie na ręce fiskusa?