eDeklaracje 2015 MF - wypróbuj rządowy system składania PIT, czyli E-deklaracje 2015 !

Edeklaracje - dzięki nim przyspieszysz swoje rozliczenie podatkowe 2015.

Edeklaracje, to bezpłatny i prosty w obsłudze system przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który pozwala na złożenie rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Aby pomyślnie doręczyć pit za 2015 rok przez internet należy wypełnić formularz umieszczony na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

e deklaracje przez emailSystem e deklaracje 2015 jest narzędziem pozwalającym na przesyłanie do administracji skarbowej nie tylko rozliczenia podatkowego, ale także kilkudziesięciu innych dokumentów. Wypełniona przez Państwa e-deklaracja dzięki Urzędowemu Poświadczeniu Odbiorcy UPO, dociera do Urzędu Skarbowego bardzo bezpiecznym kanałem komunikacyjnym.
Prawo do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej e-deklaracji ma osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty bądź emerytury. Osoba taka uprawniona jest do wypełnienia formularza edeklaracje PIT-37.

 

Aby poprawnie uzupełnić dokument podatnik powinien otrzymać od pracodawcy druk PIT-11. Płatnik przedstawia w nim informacje o uzyskanych dochodach i pobranych na poczet podatku dochodowego zaliczkach. Pracodawca ma obowiązek przekazać podatnikowi formularz PIT-11 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zakończenia roku podatkowego, czyli najpóźniej w ostatnim dniu lutego. Rozliczenia pit przez internet można dokonać samemu lub wspólnie z małżonkiem. W sytuacji składania wspólnego formularza edeklaracji wymagane jest pełnomocnictwo małżonka, które powinno być złożone do właściwego Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty.
W tym celu należy użyć papierowego druku UPL-1. Podatnikom wypełniającym edeklaracje przysługuje prawo do skorzystania z obowiązujących w danym roku ulg i odliczeń (więcej w temacie: limity ulg). Jeżeli proces rozliczenia podatkowego pit za 2015 rok przez internet przebiegnie pomyślnie, wówczas należny podatek będzie można zapłacić drogą elektroniczną.

Internetowa usługa e deklaracje skierowana jest także do osób, które prowadząc działalność gospodarczą dokonują rocznych rozliczeń przy użyciu formularza edeklaracje PIT-36 oraz druku edeklaracje PIT-36L. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody z: prowadzonej działalności gospodarczej, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych; działów specjalnych produkcji rolnej; najmu bądź dzierżawy (czytaj więcej: rozliczenie dochodu z najmu); zagranicznego stosunku pracy oraz zagranicznych rent lub emerytur. Formularz PIT-36L jest natomiast drukiem właściwym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym bez względu na wysokość osiąganych przychodów.


Możliwość korzystania z systemu e deklarcji mają również osoby dokonujące rozliczeń na formularzach edeklaracje PIT-38. Prawo do wypełnienia druku posiadają więc podatnicy uzyskujący przychody z tytułu: odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach z osobowością prawną, odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, jak również praw z nich wynikających. Opodatkowaniu podlega również objęcie udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz wkładów w spółdzielniach w zamian za uzyskanie niepieniężnej rekompensaty – w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.


upl-1 wysyłanie pocztąKolejną grupę osób uprawnionych do korzystania z systemu stanowią podatnicy rozliczający na formularzach edeklaracje PIT-39 swoje dochody ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.
Formularz e deklaracji może zostać wysłany wraz z załącznikami: PIT/0, PIT/D, PIT/2K, PIT-B, PIT-ZG. Pozostałe załączniki należy złożyć w formie papierowej.


System rozliczeń internetowych edeklaracje został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów już w 2006 roku. Wówczas zeznania mogły składać jedynie podmioty, których roczne przychody netto przekraczały równowartość 5 milionów euro. W 2008 roku sytuacja uległa zmianie, kiedy to prawo korzystania z systemu uzyskali wszyscy płatnicy i podatnicy. E-deklaracja pozwala wystrzegać się błędów, unikać kar i odsetek za nieterminowe płatności. Dzięki internetowej usłudze edeklaracje 2015 nadpłacony podatek zostanie zwrócony o wiele szybciej, niż w przypadku standardowego, odręcznego wypełnienia formularza PIT.


Każdy kolejny rok przynosi coraz to większe udogodnienia. Moment, w którym Ministerstwo Finansów zniosło obowiązek elektronicznego podpisu w pit 2015 przez internet, stał się rokiem przełomowym dla elektronicznych rozliczeń. Liczba przesłanych do administracji skarbowej dokumentów edeklaracje wzrosła znacząco. W 2015 roku Urzędy Skarbowe przyjęły ponad 50 tysięcy internetowych wniosków. Analitycy szacują, iż zbliżający się okres rozliczeniowy przyniesie kolejny wzrost liczby użytkowników systemu edeklaracje.


Aby dokonać prawidłowego rozliczenia podatkowego w formie e deklaracji wystarczy wykonać zaledwie 5 kroków:

  • Po pierwsze, należy ściągnąć i uruchomić aplikację e-deklaracja znajdującą się na portalu www.e-deklaracje.gov.pl.
  • Po drugie, należy wybrać i wypełnić odpowiedni formularz edeklaracje PIT.
  • Po trzecie, należy wprowadzić poprawne dane w programie.
  • Po czwarte, należy wysłać swoje zeznanie pit przez internet.
  • Po piąte, należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. UPO jest dowodem, który potwierdza złożenie przez podatnika pit 2015 przez internet. Każda osoba po wypełnieniu i wysłaniu zeznania otrzymuje dokument zaświadczający, iż formularz został prawidłowo przekazany administracji skarbowej. System generuje numer referencyjny, dzięki któremu można otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. Czas oczekiwania na uzyskanie potwierdzenia może zostać wydłużony nawet do 24 godzin. Otrzymany dokument należy bezzwłocznie zachować.

System edeklaracje daje bardzo wysoką gwarancję bezpieczeństwa, a wszystko to dzięki weryfikacji danych identyfikacyjnych wykazanych w zeznaniu z danymi znajdującymi się w systemie centralnym. Dane składają się z: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru NIP, numeru PESEL oraz kwoty przychodu zawartej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok poprzedni (lub wartość zero jeśli owo zeznanie lub obliczenie nie zostało złożone).


Podatnicy chcący skorzystać z systemu e deklarcje nie muszą się martwić stanem technicznym swych komputerów, ponieważ proponowany system jest bardzo mobilny. Obsługuje komputery typu: notebook, PC i Macintosh, systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux lub MacOS, jak również popularne przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer. E-deklaracja wymaga również oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4.


rozliczenie pit za 2012 rok przez internetTermin składania e deklaracji pit za 2015 rok upływa 1 kwietnia. Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Zbyt późne wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną może się wiązać z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru UPO. Sytuacja ta może mieć miejsce na przykład w przypadku pojawienia się błędów rachunkowych, nieprawidłowego przedstawienia kwoty uzyskanego przychodu za rok poprzedni.

Warto pomyśleć o wypełnieniu swojego zeznania o wiele wcześniej. Deklaracja wysłana 30 kwietnia, ze względu na wydłużający się okres oczekiwania na UPO, może zostać zakwalifikowana jako nieterminowa.

Jeśli jest to nasz pierwszy kontakt z internetowym rozliczeniem, wówczas dobrze jest wypełnić pit przez internet możliwie najwcześniej. Aplikacja wyposażona jest w przejrzystą instrukcję, która w bezbłędny sposób przeprowadzi każdego podatnika przez proces wypełnienia zeznania. Wczesne wysłanie zeznania daje gwarancję terminowości.
 

E-deklaracja, to wygodny i prosty sposób rozliczenia podatkowego. Długie godziny spędzane w urzędowych kolejkach odchodzą powoli w niepamięć. Wystarczy odpowiedzieć na kilka zadanych przez system edeklaracje pytań, by roczne zeznanie trafiło do właściwego Urzędu Skarbowego. Formularz przez internet można wypełnić w dowolnej chwili, nie ruszając się przy tym z domu.

Słowa kluczowe

  • edeklaracje 2015 a ministerstwo finansów
  • pit 2015 roczny w systemie e-deklaracje 2015
  • potwierdzenie złożenia edeklaracje UPO
  • e-deklaracje UPO elektroniczne potwierdzenie
  • program pity 2015 a rozliczenie roczne 2015 przez Internet

Najnowsze artykuły

Rozliczenia Pity przez Internet - czy każdy podatnik może skorzystać z tej opcji?

Niewątpliwie wygodne jest składanie deklaracji rocznych przez Internet, ponieważ dzięki nim podatnik nie musi składać osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym i tracić w tym celu swój cenny czas. Siedząc we własnym domu można szybko i poprawnie wypełnić rozliczenia Pity przez Internet i wysłać je do fiskusa. W mailu zwrotnym uzyskamy UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które stanowi potwierdzenie złożenia deklaracji rocznej, jeśli fiskus miałby co do tego jakiekolwiek wątpliwości. Opcja PIT przez internet nie jest dostępna dla wszystkich podatników bez wyjątku. Kto rozliczy się w takim trybie, a kto będzie musiał posłużyć się jednak papierowym formularzem podatkowym?

Poradniki PIT: jak należy wypełnić rozliczenie roczne w formie e-deklaracji

Możliwość skorzystania z e-deklaracji podatkowych PIT to sposób na to, aby rozliczenie roczne szybko i sprawnie przesłać do urzędu skarbowego. Nie trzeba przy tym stać w kolejkach i tracić czasu na drukowanie PIT-ów czy wypełnianie papierowych formularzy. Dla kogo przeznaczona jest e-deklaracja roczna? Czy każdy podatnik będzie mógł się nią posłużyć i w jaki sposób przebiega wówczas uwierzytelnianie tożsamości podatnika?

Na jakim druku PIT małżonkowie rozliczają się z fiskusem przez Internet?

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy, po spełnieniu kilku dodatkowych warunków zapisanych w ustawie o PIT mogą składać druk PIT wspólnie, jako rozliczenie roczne współmałżonków.  Możliwe jest w takim przypadku również wspólne rozliczenie z fiskusem przez Internet. Wystarczy, że małżeństwo wspólnie wypełni edeklarację podatkową, zaznaczając w kreatorze rozliczeń podatkowych, że rozliczają się wspólnie. Jeśli korzystają wyłącznie z elektronicznego formularza podatkowego PIT, powinni uwzględnić zarówno imię męża jak i żony i oznaczyć, że rozliczenie podatkowe PIT jest składane w preferencyjnej formie, jako wspólne rozliczenie współmałżonków.

Czy ulga rehabilitacyjna może być rozliczona w formie PIT przez Internet

Podatnicy składający rozliczenia PIT przez Internet wypełniają swoje zeznanie podatkowe na takich samych zasadach, jakby przynosili do Urzędu Skarbowego papierowy formularz PIT. Mogą więc skorzystać w edeklaracji podatkowej z wszystkich ulg i preferencji podatkowych, do jakich spełniają określone w ustawie o PIT kryteria. Między innymi możliwa będzie do zastosowania w deklaracji PIT składanej przez Internet ulga rehabilitacyjna. Jak ją ująć i jakie warunki trzeba w jej przypadku spełnić?

Rozliczenie PIT samotnej mamy w formie deklaracji przez internet

Ulga prorodzinna, czyli ulga na dzieci przeszła w ostatnim czasie spore przeobrażenia. Rozliczając zeznanie podatkowe za rok 2013 z pewnością zauważyliśmy, iż ustawodawca zafundował podatnikom dużą zmianę. Uprzednio rozliczaliśmy 1112,04 za każde dziecko, niezależnie czy posiadaliśmy jedynaka czy całą gromadę pociech, nie miało także znaczenia czy rodzice dzieci żyją wspólnie w formalnym związku i jaki jest ich dochód.

Jakie wymogi stawia przed podatnikiem edeklaracja PIT?

Wymogiem podstawowym do złożenia edeklaracji PIT, czyli rozliczenia rocznego przez internet, jest posiadanie programu komputerowego i komputera z dostępem do internetu, o odpowiednich parametrach technicznych. Inaczej podatnik nie będzie mógł skorzystać z opcji edeklaracji podatkowej rocznej, pomimo spełniania wszelkich pozostałych warunków do rozliczenia się za jej pośrednictwem w trybie online. Edeklaracja PIT może zostać złożona w większości przypadków, przez podatników posługujących się zróżnicowanymi formularzami podatkowymi.