eDeklaracje 2016 MF - wypróbuj rządowy system składania PIT, czyli E-deklaracje 2016!

Edeklaracje - dzięki nim przyspieszysz swoje rozliczenie podatkowe 2016.

Edeklaracje, to bezpłatny i prosty w obsłudze system przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który pozwala na złożenie rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Aby pomyślnie doręczyć pit za 2016 rok przez internet należy wypełnić formularz umieszczony na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

e deklaracje przez emailSystem e deklaracje 2016 jest narzędziem pozwalającym na przesyłanie do administracji skarbowej nie tylko rozliczenia podatkowego, ale także kilkudziesięciu innych dokumentów. Wypełniona przez Państwa e-deklaracja dzięki Urzędowemu Poświadczeniu Odbiorcy UPO, dociera do Urzędu Skarbowego bardzo bezpiecznym kanałem komunikacyjnym.
Prawo do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej e-deklaracji ma osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty bądź emerytury. Osoba taka uprawniona jest do wypełnienia formularza edeklaracje PIT-37.

 

Aby poprawnie uzupełnić dokument podatnik powinien otrzymać od pracodawcy druk PIT-11. Płatnik przedstawia w nim informacje o uzyskanych dochodach i pobranych na poczet podatku dochodowego zaliczkach. Pracodawca ma obowiązek przekazać podatnikowi formularz PIT-11 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zakończenia roku podatkowego, czyli najpóźniej w ostatnim dniu lutego. Rozliczenia pit przez internet można dokonać samemu lub wspólnie z małżonkiem. W sytuacji składania wspólnego formularza edeklaracji wymagane jest pełnomocnictwo małżonka, które powinno być złożone do właściwego Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty.
W tym celu należy użyć papierowego druku UPL-1. Podatnikom wypełniającym edeklaracje przysługuje prawo do skorzystania z obowiązujących w danym roku ulg i odliczeń (więcej w temacie: limity ulg). Jeżeli proces rozliczenia podatkowego pit za 2016 rok przez internet przebiegnie pomyślnie, wówczas należny podatek będzie można zapłacić drogą elektroniczną.

Internetowa usługa e deklaracje skierowana jest także do osób, które prowadząc działalność gospodarczą dokonują rocznych rozliczeń przy użyciu formularza edeklaracje PIT-36 oraz druku edeklaracje PIT-36L. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody z: prowadzonej działalności gospodarczej, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych; działów specjalnych produkcji rolnej; najmu bądź dzierżawy (czytaj więcej: rozliczenie dochodu z najmu); zagranicznego stosunku pracy oraz zagranicznych rent lub emerytur. Formularz PIT-36L jest natomiast drukiem właściwym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym bez względu na wysokość osiąganych przychodów.


Możliwość korzystania z systemu e deklarcji mają również osoby dokonujące rozliczeń na formularzach edeklaracje PIT-38. Prawo do wypełnienia druku posiadają więc podatnicy uzyskujący przychody z tytułu: odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach z osobowością prawną, odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, jak również praw z nich wynikających. Opodatkowaniu podlega również objęcie udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz wkładów w spółdzielniach w zamian za uzyskanie niepieniężnej rekompensaty – w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.


upl-1 wysyłanie pocztąKolejną grupę osób uprawnionych do korzystania z systemu stanowią podatnicy rozliczający na formularzach edeklaracje PIT-39 swoje dochody ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.
Formularz e deklaracji może zostać wysłany wraz z załącznikami: PIT/0, PIT/D, PIT/2K, PIT-B, PIT-ZG. Pozostałe załączniki należy złożyć w formie papierowej.


System rozliczeń internetowych edeklaracje został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów już w 2006 roku. Wówczas zeznania mogły składać jedynie podmioty, których roczne przychody netto przekraczały równowartość 5 milionów euro. W 2008 roku sytuacja uległa zmianie, kiedy to prawo korzystania z systemu uzyskali wszyscy płatnicy i podatnicy. E-deklaracja pozwala wystrzegać się błędów, unikać kar i odsetek za nieterminowe płatności. Dzięki internetowej usłudze edeklaracje 2016 nadpłacony podatek zostanie zwrócony o wiele szybciej, niż w przypadku standardowego, odręcznego wypełnienia formularza PIT.


Każdy kolejny rok przynosi coraz to większe udogodnienia. Moment, w którym Ministerstwo Finansów zniosło obowiązek elektronicznego podpisu w pit 2016 przez internet, stał się rokiem przełomowym dla elektronicznych rozliczeń. Liczba przesłanych do administracji skarbowej dokumentów edeklaracje wzrosła znacząco. W 2016 roku Urzędy Skarbowe przyjęły ponad 50 tysięcy internetowych wniosków. Analitycy szacują, iż zbliżający się okres rozliczeniowy przyniesie kolejny wzrost liczby użytkowników systemu edeklaracje.


Aby dokonać prawidłowego rozliczenia podatkowego w formie e deklaracji wystarczy wykonać zaledwie 5 kroków:

  • Po pierwsze, należy ściągnąć i uruchomić aplikację e-deklaracja znajdującą się na portalu www.e-deklaracje.gov.pl.
  • Po drugie, należy wybrać i wypełnić odpowiedni formularz edeklaracje PIT.
  • Po trzecie, należy wprowadzić poprawne dane w programie.
  • Po czwarte, należy wysłać swoje zeznanie pit przez internet.
  • Po piąte, należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. UPO jest dowodem, który potwierdza złożenie przez podatnika pit 2016 przez internet. Każda osoba po wypełnieniu i wysłaniu zeznania otrzymuje dokument zaświadczający, iż formularz został prawidłowo przekazany administracji skarbowej. System generuje numer referencyjny, dzięki któremu można otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. Czas oczekiwania na uzyskanie potwierdzenia może zostać wydłużony nawet do 24 godzin. Otrzymany dokument należy bezzwłocznie zachować.

System edeklaracje daje bardzo wysoką gwarancję bezpieczeństwa, a wszystko to dzięki weryfikacji danych identyfikacyjnych wykazanych w zeznaniu z danymi znajdującymi się w systemie centralnym. Dane składają się z: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru NIP, numeru PESEL oraz kwoty przychodu zawartej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok poprzedni (lub wartość zero jeśli owo zeznanie lub obliczenie nie zostało złożone).


Podatnicy chcący skorzystać z systemu e deklarcje nie muszą się martwić stanem technicznym swych komputerów, ponieważ proponowany system jest bardzo mobilny. Obsługuje komputery typu: notebook, PC i Macintosh, systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux lub MacOS, jak również popularne przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer. E-deklaracja wymaga również oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4.


rozliczenie pit za 2012 rok przez internetTermin składania e deklaracji pit za 2016 rok upływa 2 maja 2017. Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Zbyt późne wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną może się wiązać z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru UPO. Sytuacja ta może mieć miejsce na przykład w przypadku pojawienia się błędów rachunkowych, nieprawidłowego przedstawienia kwoty uzyskanego przychodu za rok poprzedni.

Warto pomyśleć o wypełnieniu swojego zeznania o wiele wcześniej. Deklaracja wysłana 30 kwietnia, ze względu na wydłużający się okres oczekiwania na UPO, może zostać zakwalifikowana jako nieterminowa.

Jeśli jest to nasz pierwszy kontakt z internetowym rozliczeniem, wówczas dobrze jest wypełnić pit przez internet możliwie najwcześniej. Aplikacja wyposażona jest w przejrzystą instrukcję, która w bezbłędny sposób przeprowadzi każdego podatnika przez proces wypełnienia zeznania. Wczesne wysłanie zeznania daje gwarancję terminowości.
 

E-deklaracja, to wygodny i prosty sposób rozliczenia podatkowego. Długie godziny spędzane w urzędowych kolejkach odchodzą powoli w niepamięć. Wystarczy odpowiedzieć na kilka zadanych przez system edeklaracje pytań, by roczne zeznanie trafiło do właściwego Urzędu Skarbowego. Formularz przez internet można wypełnić w dowolnej chwili, nie ruszając się przy tym z domu.

Słowa kluczowe

  • edeklaracje 2016 a ministerstwo finansów
  • pit 2016 roczny w systemie e-deklaracje 2016
  • potwierdzenie złożenia edeklaracje UPO
  • e-deklaracje UPO elektroniczne potwierdzenie
  • program pity 2016 a rozliczenie roczne 2016 przez Internet

Najnowsze artykuły

Roczne zeznanie PIT w formie e-deklaracji - miniprzewodnik

W 2016 roku przy rozliczeniach PIT za rok 2015 do urzędów skarbowych wpłynęło 9,7 mln elektronicznych zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Świadczy to, że e-deklaracje podatkowe cieszą się rosnącą z roku na rok popularnością i coraz więcej podatników w różnym wieku i o różnej płci chętnie po nie sięga. Roczne zeznanie podatkowe można nadal złożyć w formie tradycyjnej papierowej, ale trzeba przy tym dowiedzieć urząd skarbowy i wystać się niekiedy w bardzo długich kolejkach do okienka urzędniczego albo urząd pocztowy, gdzie wyślemy listem poleconym swoje rozliczenie PIT. Warto przy wysyłce PIT pocztą pamiętać o skorzystaniu z usługi potwierdzenia zwrotnego, które stanowi dowód, że nasze rozliczenie roczne dotarło do adresata i wywiązaliśmy się w ten sposób z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Sprawdź z nami, jak wypełnić roczne zeznanie PIT w formie e-deklaracji i zaoszczędzić swój cenny czas.

Deklaracje PIT przez Internet - aktualności podatkowe

E-deklaracje PIT są w Polsce coraz bardziej popularne. Dzięki nim można rozliczyć się z fiskusem z podatku dochodowego PIT bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to jedna z trzech możliwości składania rocznych zeznań podatkowych, obok papierowych deklaracji, które trzeba zanieść osobiście do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą, z wykorzystaniem usługi listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Należy podkreślić, że PIT online nie wymaga użycia podpisu elektronicznego, ale tylko wtedy, gdy podatnik zna kwotę ubiegłorocznego przychodu wykazanego w deklaracji rocznej. Ministerstwo Finansów funduje podatnikom nowe ułatwienia w zakresie rozliczania się z fiskusem przez internet. Jakie?

Dowiedz się, jak poprawnie rozliczyć e-deklarację PIT-36

Deklaracja PIT-36 jest przeznaczona dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na podstawie skali podatkowej i na dodatek sami byli zobowiązani do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Innymi słowy, jeśli sam, bez pośrednictwa płatnika, uzyskiwałeś dochód opodatkowany podatkiem PIT w wysokości 18 lub 32 procent, to powinieneś na własne rozliczenie podatkowe roczne wybrać deklarację PIT-36. Może to być rozliczenie papierowe lub e-deklaracja PIT.

Czy za pomocą e-deklaracji można złożyć korektę papierowego PIT?

Pomyłka w deklaracji podatkowej PIT może zdarzyć się każdemu. Znasz to uczucie, kiedy nagle orientujesz się, że złożyłeś zeznanie podatkowe z błędem? Nie panikuj, masz nawet 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym złożyłeś główną deklarację, na złożenie jej korekty. PITy możesz składać przez internet lub tradycyjnie, w wersji papierowej. Czy jednak w przypadku, gdy główne zeznanie było w wersji tradycyjnej, będziesz mógł przy jego korekcie wybrać e-deklaracje podatkowe do tego celu?

E-deklaracje PIT - praktyczne ujęcie tematu

Internet jest niezgłębionym źródłem wszelkiego rodzaju informacji. Za jego pośrednictwem można się uczyć, bawić czy porozumiewać ze sobą. Dzięki globalnej sieci internetowej można łączyć ze sobą różne systemy baz danych, jak również korzystać z nich na zasadach wskazanych przez ich administratora. Internet pozwala na załatwianie wielu ważnych, urzędowych spraw. Możesz między innymi złożyć rozliczenie PIT w trybie online. Jak tego dokonać? Jak powinny być wypełniane poprawnie e-deklaracje podatkowe roczne?