eDeklaracje 2014 MF - wypróbuj rządowy system składania PIT, czyli E-deklaracje 2014 !

Edeklaracje - dzięki nim przyspieszysz swoje rozliczenie podatkowe 2014.

Edeklaracje, to bezpłatny i prosty w obsłudze system przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który pozwala na złożenie rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Aby pomyślnie doręczyć pit za 2014 rok przez internet należy wypełnić formularz umieszczony na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

e deklaracje przez emailSystem e deklaracje 2014 jest narzędziem pozwalającym na przesyłanie do administracji skarbowej nie tylko rozliczenia podatkowego, ale także kilkudziesięciu innych dokumentów. Wypełniona przez Państwa e-deklaracja dzięki Urzędowemu Poświadczeniu Odbiorcy UPO, dociera do Urzędu Skarbowego bardzo bezpiecznym kanałem komunikacyjnym.
Prawo do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej e-deklaracji ma osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty bądź emerytury. Osoba taka uprawniona jest do wypełnienia formularza edeklaracje PIT-37.

 

Aby poprawnie uzupełnić dokument podatnik powinien otrzymać od pracodawcy druk PIT-11. Płatnik przedstawia w nim informacje o uzyskanych dochodach i pobranych na poczet podatku dochodowego zaliczkach. Pracodawca ma obowiązek przekazać podatnikowi formularz PIT-11 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zakończenia roku podatkowego, czyli najpóźniej w ostatnim dniu lutego. Rozliczenia pit przez internet można dokonać samemu lub wspólnie z małżonkiem. W sytuacji składania wspólnego formularza edeklaracji wymagane jest pełnomocnictwo małżonka, które powinno być złożone do właściwego Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty.
W tym celu należy użyć papierowego druku UPL-1. Podatnikom wypełniającym edeklaracje przysługuje prawo do skorzystania z obowiązujących w danym roku ulg i odliczeń (więcej w temacie: limity ulg). Jeżeli proces rozliczenia podatkowego pit za 2014 rok przez internet przebiegnie pomyślnie, wówczas należny podatek będzie można zapłacić drogą elektroniczną.

Internetowa usługa e deklaracje skierowana jest także do osób, które prowadząc działalność gospodarczą dokonują rocznych rozliczeń przy użyciu formularza edeklaracje PIT-36 oraz druku edeklaracje PIT-36L. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody z: prowadzonej działalności gospodarczej, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych; działów specjalnych produkcji rolnej; najmu bądź dzierżawy (czytaj więcej: rozliczenie dochodu z najmu); zagranicznego stosunku pracy oraz zagranicznych rent lub emerytur. Formularz PIT-36L jest natomiast drukiem właściwym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym bez względu na wysokość osiąganych przychodów.


Możliwość korzystania z systemu e deklarcji mają również osoby dokonujące rozliczeń na formularzach edeklaracje PIT-38. Prawo do wypełnienia druku posiadają więc podatnicy uzyskujący przychody z tytułu: odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach z osobowością prawną, odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, jak również praw z nich wynikających. Opodatkowaniu podlega również objęcie udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz wkładów w spółdzielniach w zamian za uzyskanie niepieniężnej rekompensaty – w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.


upl-1 wysyłanie pocztąKolejną grupę osób uprawnionych do korzystania z systemu stanowią podatnicy rozliczający na formularzach edeklaracje PIT-39 swoje dochody ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.
Formularz e deklaracji może zostać wysłany wraz z załącznikami: PIT/0, PIT/D, PIT/2K, PIT-B, PIT-ZG. Pozostałe załączniki należy złożyć w formie papierowej.


System rozliczeń internetowych edeklaracje został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów już w 2006 roku. Wówczas zeznania mogły składać jedynie podmioty, których roczne przychody netto przekraczały równowartość 5 milionów euro. W 2008 roku sytuacja uległa zmianie, kiedy to prawo korzystania z systemu uzyskali wszyscy płatnicy i podatnicy. E-deklaracja pozwala wystrzegać się błędów, unikać kar i odsetek za nieterminowe płatności. Dzięki internetowej usłudze edeklaracje 2014 nadpłacony podatek zostanie zwrócony o wiele szybciej, niż w przypadku standardowego, odręcznego wypełnienia formularza PIT.


Każdy kolejny rok przynosi coraz to większe udogodnienia. Moment, w którym Ministerstwo Finansów zniosło obowiązek elektronicznego podpisu w pit 2014 przez internet, stał się rokiem przełomowym dla elektronicznych rozliczeń. Liczba przesłanych do administracji skarbowej dokumentów edeklaracje wzrosła znacząco. W 2014 roku Urzędy Skarbowe przyjęły ponad 50 tysięcy internetowych wniosków. Analitycy szacują, iż zbliżający się okres rozliczeniowy przyniesie kolejny wzrost liczby użytkowników systemu edeklaracje.


Aby dokonać prawidłowego rozliczenia podatkowego w formie e deklaracji wystarczy wykonać zaledwie 5 kroków:

  • Po pierwsze, należy ściągnąć i uruchomić aplikację e-deklaracja znajdującą się na portalu www.e-deklaracje.gov.pl.
  • Po drugie, należy wybrać i wypełnić odpowiedni formularz edeklaracje PIT.
  • Po trzecie, należy wprowadzić poprawne dane w programie.
  • Po czwarte, należy wysłać swoje zeznanie pit przez internet.
  • Po piąte, należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. UPO jest dowodem, który potwierdza złożenie przez podatnika pit 2014 przez internet. Każda osoba po wypełnieniu i wysłaniu zeznania otrzymuje dokument zaświadczający, iż formularz został prawidłowo przekazany administracji skarbowej. System generuje numer referencyjny, dzięki któremu można otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. Czas oczekiwania na uzyskanie potwierdzenia może zostać wydłużony nawet do 24 godzin. Otrzymany dokument należy bezzwłocznie zachować.

System edeklaracje daje bardzo wysoką gwarancję bezpieczeństwa, a wszystko to dzięki weryfikacji danych identyfikacyjnych wykazanych w zeznaniu z danymi znajdującymi się w systemie centralnym. Dane składają się z: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru NIP, numeru PESEL oraz kwoty przychodu zawartej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok poprzedni (lub wartość zero jeśli owo zeznanie lub obliczenie nie zostało złożone).


Podatnicy chcący skorzystać z systemu e deklarcje nie muszą się martwić stanem technicznym swych komputerów, ponieważ proponowany system jest bardzo mobilny. Obsługuje komputery typu: notebook, PC i Macintosh, systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux lub MacOS, jak również popularne przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer. E-deklaracja wymaga również oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4.


rozliczenie pit za 2012 rok przez internetTermin składania e deklaracji pit za 2014 rok upływa 1 kwietnia. Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Zbyt późne wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną może się wiązać z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru UPO. Sytuacja ta może mieć miejsce na przykład w przypadku pojawienia się błędów rachunkowych, nieprawidłowego przedstawienia kwoty uzyskanego przychodu za rok poprzedni.

Warto pomyśleć o wypełnieniu swojego zeznania o wiele wcześniej. Deklaracja wysłana 30 kwietnia, ze względu na wydłużający się okres oczekiwania na UPO, może zostać zakwalifikowana jako nieterminowa.

Jeśli jest to nasz pierwszy kontakt z internetowym rozliczeniem, wówczas dobrze jest wypełnić pit przez internet możliwie najwcześniej. Aplikacja wyposażona jest w przejrzystą instrukcję, która w bezbłędny sposób przeprowadzi każdego podatnika przez proces wypełnienia zeznania. Wczesne wysłanie zeznania daje gwarancję terminowości.
 

E-deklaracja, to wygodny i prosty sposób rozliczenia podatkowego. Długie godziny spędzane w urzędowych kolejkach odchodzą powoli w niepamięć. Wystarczy odpowiedzieć na kilka zadanych przez system edeklaracje pytań, by roczne zeznanie trafiło do właściwego Urzędu Skarbowego. Formularz przez internet można wypełnić w dowolnej chwili, nie ruszając się przy tym z domu.

Słowa kluczowe

  • edeklaracje 2014 a ministerstwo finansów
  • pit 2014 roczny w systemie e-deklaracje 2014
  • potwierdzenie złożenia edeklaracje UPO
  • e-deklaracje UPO elektroniczne potwierdzenie
  • program pity 2014 a rozliczenie roczne 2014 przez Internet

Najnowsze artykuły

Najszybszy sposób na rozliczenie PIT - eDeklaracja

Polscy rezydenci podatkowi, objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, muszą rozliczyć wszystkie swoje dochody uzyskane w poprzednim roku podatkowym w Polsce i poza naszymi granicami, w ramach rozliczenia rocznego PIT. Rozliczenie PIT podatnik powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla dokonywanych przez niego rozliczeń, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czy e-Deklaracja z ulgą budowlaną jest możliwa?

Duża ulga budowlana przez lata pozwalała polskim podatnikom na dokonywanie daleko idących odliczeń podatkowych. PITy z ulgami zawierały odliczenia kosztów zakupu materiałów budowlanych i remontowych oraz przeprowadzenia różnorodnych prac budowlanych. Generalnie jednak, obecnie ulga ta nie istnieje. Duża ulga budowlana z czasem została przekształcona przez rząd w ulgę remontowo-modernizacyjną, która obecnie jest wykorzystywana przez podatników w bieżących rozliczeniach podatkowych pit 2014 wyłącznie na zasadach praw nabytych.

Dlaczego rozliczenie roczne pit w formie eDeklaracji się opłaca

Możliwość przesyłania rocznych rozliczeń podatkowych przez Internet, za pośrednictwem poczty elektronicznej podatnika, spowodowało, że obecnie nie trzeba zanosić osobiście swojego zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego, aby wywiązać się z tego obowiązku wobec fiskusa. Rozliczenie roczne pit można nie tylko wysłać w formie elektronicznej. eDeklaracje PITy z powodzeniem można wypełniać przy użyciu programów komputerowych. Kreator deklaracji podatkowych pozwala każdemu użytkownikowi wypełnić bezbłędnie zeznanie podatkowe. Pit w formie eDeklaracji to opłacalna forma rozliczenia podatkowego. Dlaczego?

Edeklaracje 2014 - jak rozliczyć się z fiskusem szybko i sprawnie

Polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek rozliczenia podatkowego wszystkich swoich dochodów lub przychodów, bez względu na to, czy zostały uzyskane w Polsce czy poza granicami kraju, w ramach jednej deklaracji podatkowej. Rozliczenie PIT można wypełnić w formie tradycyjnej, papierowej i zanieść osobiście do Urzędu Skarbowego, składając rozliczenie w okienku podawczym lub wrzucając do skrzynki z deklaracjami. Można też wysłać zeznanie podatkowe roczne listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, korzystając z usług Poczty Polskiej. Alternatywną, wygodną możliwością dostarczenia formularza PIT do Urzędu Skarbowego jest złożenie Pit w formie edeklaracji. Zdalne wysyłanie elektronicznych PIT-ów jest wygodne i szybkie. Edeklaracje 2014 składane są na takich samych zasadach, jak tradycyjne rozliczenia podatkowe, z tym, że nie mamy ich papierowej wersji. Kto może posłużyć się deklaracją elektroniczną przy swoim rocznym rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Najczęstsze problemy dot. edeklaracji PITy

Podatnicy wypełniając swoje roczne deklaracje podatkowe mogą posłużyć się papierowymi drukami, albo wypełnić rozliczenie PIT w trybie online, przy użyciu programu komputerowego. Elektroniczne pity mogą sprawiać znacznie mniej problemów niż te papierowe, bowiem program komputerowy, w którym są sporządzane edeklaracje PITy zwykle wyposażony jest w kreator deklaracji rocznych, który na bieżąco sprawdza, czy podatnik właściwie wypełnia swoje roczne rozliczenie podatkowe.

Różnice przy wypełnianiu PIT papierowego a PIT będącego edeklaracją

Podatnik objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce powinien złożyć we wskazanym w ustawie o PIT terminie do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, swoje rozliczenie roczne PIT, uwzględniając w nim źródła dochodów zagranicznych i krajowych. Roczne pity podatników mogą być składane osobiście, w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym, listownie, albo za pomocą eDeklaracji podatkowej. Czym różni się PIT papierowy od PIT elektronicznego? Czy PIT jako edeklaracja będzie miał inny kształt od papierowego formularza podatkowego?