Pobierz program PITy 2017

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Podatek PIT w formie rocznej e-Deklaracji

Pobierz formularz w formacie PDF

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacimy od przychodów lub dochodów do urzędu skarbowego w Polsce, jeśli posiadamy status polskiego rezydenta podatkowego lub umowy międzynarodowe tak nakazują. Z tytułu tego podatku wypełniamy i składamy rozliczenie roczne PIT. Dziś można to zrobić na trzy różne sposoby: wypełniając deklaracje podatkowe papierowe i zanosząc je do urzędu skarbowego, bądź wysyłając takie same druki pocztą, z wykorzystaniem listu poleconego i zwrotnego potwierdzenia odbioru, albo również wypełniając e-deklaracje podatkowe online, z użyciem poczty elektronicznej podatnika. Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym dla nas sposobem dopełnienia obowiązku wobec fiskusa będzie złożenie PIT przez internet.

 

Skąd wiadomo, kim jest podatnik?

O ile w standardowych, papierowych deklaracjach podatkowych potwierdzeniem tożsamości podatnika jest jego własnoręczny podpis, o tyle w przypadku e-deklaracji podatkowych rzecz jasna niemożliwe jest posłużenie się nim. Dlatego wymyślono inny sposób weryfikację, z kim fiskus ma do czynienia przy rozliczeniu online z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeszcze do niedawna podatnicy, chcąc rozliczyć się z urzędem skarbowym z wykorzystaniem elektronicznego formularza podatkowego, musieli posłużyć się podpisem elektronicznym, który miał ważny certyfikat kwalifikacji. Jeśli go nie posiadali, wypełnienie i wysłanie pocztą mailową e-deklaracji PIT okazywało się niemożliwe. Obecnie jest inaczej, ponieważ fiskus chciał ułatwić wszystkim podatnikom w Polsce rozliczenia online. Wystarczy teraz, że przy wysyłce deklaracji podatkowej pocztą elektroniczną podamy kwotę przychodu z poprzedniego zeznania podatkowego. Dla przykładu podatnik wysyłający e-deklarację PIT do fiskusa za rok 2016, będzie musiał podać w ramach weryfikacji swojej tożsamości wysokość swojego przychodu za rok 2015.

Jeśli nie znasz kwoty przychodu z ubiegłorocznej deklaracji PIT, ani nie masz bezpiecznego podpisu elektronicznego, pozostanie ci wypełnienie e-deklaracji online, na przykład z pomocą kreatora rozliczenia podatkowego i wydrukowanie jej do postaci papierowej. Wtedy będziesz mógł zanieść swoje rozliczenie, po opatrzeniu go własnoręcznym podpisem, do urzędu skarbowego albo wysłać je listem poleconym na poczcie - pamiętaj przy tym o zwrotnym potwierdzeniu odbioru listu.

Formularz na e-deklarację

Nie musisz wiedzieć, jaki formularz przeznaczony jest dla ciebie na roczne rozliczenie podatkowe, aby skutecznie rozliczyć się w ramach e-deklaracji. Po wpisaniu swojego źródła przychodów oraz podaniu, w jakim trybie się rozliczasz, m.in. indywidualnie, wraz ze współmałżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, kreator rozliczenia rocznego sam wskaże druk, który zostanie dla ciebie wygenerowany i uzupełniony na podstawie wpisanych danych, w tym zwłaszcza liczbowych.

Możesz też wybrać aktywny druk PIT samodzielnie w programie do wypełniania e-deklaracji rocznej. W systemie elektronicznych zeznań rocznych masz szeroką paletę druków do pobrania, w tym najpopularniejsze:

  • PIT-36 - rozliczenie osiągniętego dochodu (poniesionej straty), dla skali podatkowej i pozyskiwania dochodu bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-37 - rozliczenie osiągniętego dochodu (poniesionej straty), dla skali podatkowej i pozyskiwania dochodu za pośrednictwem płatnika,
  • PIT-28 - rozliczenie uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-38 - rozliczenie osiągniętego dochodu lub poniesionej straty z tytułu dochodów kapitałowych,
  • PIT-36L - rozliczenie osiągniętego dochodu lub poniesionej straty dla podatników podatku liniowego,
  • PIT-16A - zeznanie dotyczące wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej.

Jak wyliczany jest podatek należny fiskusowi?

Jeśli korzystasz przy rozliczaniu e-deklaracji podatkowej z pomocy kreatora rozliczenia, nie musisz kłopotać się tym, co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w twoim przypadku, ani jaką stawkę podatku powinieneś zastosować. Po wpisaniu informacji o przychodach i ewentualnych kosztach oraz skorzystaniu z ulg podatkowych i przysługujących odliczeń program sam wylicza wartość podstawy opodatkowania i od niej podatek, jaki powinieneś opłacić na rzecz fiskusa.

E-deklaracje PITy to wygodny sposób na zobowiązanie względem fiskusa

Nie trzeba być księgowym, ani specjalistą z zakresu podatków, aby samodzielnie rozliczyć swój PIT. Fiskus oczekuje od podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, że rozliczą się oni ze swoich przychodów lub dochodów w ramach odpowiedniej deklaracji podatkowej. Bez problemu możesz wypełnić takie zobowiązanie, jeśli skorzystasz z programu online czy komputerowego. E-Deklaracja podatkowa jest przez fiskusa traktowana na równi z papierowym rozliczeniem, dlatego dla formalnej kwestii zeznania nie ma znaczenia, którą opcję wybierzesz.

E-deklaracje PIT najlepszym sposobem na szybkie rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT w polskim urzędzie skarbowym składa każdy podatnik, który posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Musi on rozliczyć się ze wszystkich swoich przychodów lub dochodów z polskim fiskusem. Może tego dokonać nie tylko przy użyciu, tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, ale również wypełnić po prostu szybko i skutecznie e-deklaracje PIT i wysłać ją pocztą mailową na adres urzędu. Jak rozliczać się elektronicznie i czy rzeczywiście jest to wygodne i szybkie?

E-deklaracja - najpewniejszy i najwygodniejszy sposób na roczny PIT

Przeraża cię myśl o konieczności rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Nie wiesz, jaki złożyć roczny PIT? Możesz rozliczyć się szybko, pewnie i przede wszystkim wygodnie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. E-Deklaracja podatkowa roczna to nie tylko cyfrowa wersja formularza PIT, ale jednocześnie kreator rozliczenia, który jest niczym “asystent” podatnika, tylko że w wirtualnej formie. Przedstawia podpowiedzi, jakie dane wpisywać w poszczególne pola formularza podatkowego, dlatego nawet, jeśli nie masz przysłowiowego zielonego pojęcia o tym, na jakich zasadach masz rozliczyć swoje dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł sam skonstruować poprawne zeznanie roczne.

Korekta PIT-37 w formie e-deklaracji - dowiedz się, jak to się robi

Błędy w deklaracji PIT-37 czy w innym rozliczeniu zauważone przez Ciebie mogą zostać łatwo poprawione. Wystarczy korekta zeznania rocznego, aby uniknąć nałożenia przez fiskusa na Ciebie jakichkolwiek kar. Musisz wiedzieć, jak skorygować w prawidłowy sposób rozliczenie roczne, które złożyłeś przez internet. Czy e-deklaracja podatkowa również podlega korekcie? Jak najbardziej, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją złożyć również w trybie online.

Wskazówki do wypełniania e-deklaracji PITy

Każdy podatnik, który po raz pierwszy samodzielnie lub w ogóle pierwszy raz wypełnia deklarację podatkową PIT, ma wiele wątpliwości z tym związanych. Niezależnie od tego, czy posługuje się papierowym, czy elektronicznym drukiem podatkowym. Niemniej e-deklaracje PITy znacznie łatwiej się wypełnia, ponieważ w ich przypadku podatnik może skorzystać z pomocy, jaką udzieli mu kreator rozliczenia. W zasadzie jest on najlepszą wskazówką dla samodzielnego rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasugeruje, jaki formularz PIT będzie dla ciebie odpowiedni i wskaże, jakie warunki należy spełnić dla zastosowania konkretnych preferencji, odliczeń i ulg podatkowych. Przedstawiamy wskazówki, które ułatwią ci rozliczenie przy użyciu e-deklaracji PITy.

Druk PIT dla podatnika rozliczającego się za pośrednictwem płatnika, czyli PIT-37

PIT-37 to bodajże jeden z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych PIT. Służy do rozliczania podatników z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej z progresją stawki: 18 i 32 proc. Dochody te musiały być przy tym rozliczane przez płatnika podatku dochodowego. Jakie druki PITy wypełnisz, jeśli rozliczasz się za pośrednictwem płatnika? Czy będzie to PIT-37?