Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Przeczytaj nasz artykuł, aby zrobić korektę zeznania PIT przez Internet

Korekta deklaracji PIT jest sposobem na poprawienie wcześniej popełnionych błędów w deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ten sposób można też uzupełnić swój wcześniejszy PIT o dodatkowe, nieujęte wcześniej źródła przychodów oraz skorzystać z ulg i preferencji w opodatkowaniu. Skorygować można deklarację PIT złożoną w formie papierowej w urzędzie skarbowym, jak i zeznanie PIT przez internet. W niniejszym artykule pokażemy, w jaki sposób skorygować deklarację online, bez konieczności wizyty w urzędzie lub na poczcie, celem wysyłki papierowego formularza korekty listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Poradnik dla składających e-deklarację PIT po raz pierwszy

E-deklaracja PIT jest elektronicznym drukiem podatkowym, który traktowany jest przez fiskusa na równi względem formularzy papierowych. Nie ma więc z formalnego punktu widzenia żadnej różnicy czy rozliczamy swoje przychody lub dochody z zastosowaniem e-deklaracji PIT, czy klasycznego, papierowego zeznania podatkowego. Przedstawiamy poradnik, który pomoże debiutującym podatnikom w wypełnieniu poprawnie e-deklaracji rocznej PIT.

Dowiedz się, jak wypełnić PIT w programie do e-deklaracji

E-deklaracja podatkowa PIT pozwala na szybkie, łatwe i skuteczne rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziś można już z niej korzystać nawet wtedy, jeśli podatnik nie dysponuje podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji. Wystarczy znać kwotę przychodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym, aby skutecznie zweryfikować rozliczenie PIT przez internet i wysłać je przez pocztę elektroniczną do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, trzeba mieć jednak program do e-deklaracji podatkowych. Jak z niego korzystać? Jakie możliwości stwarza taki program?

E-deklaracja w przypadku przedsiębiorcy

System elektronicznych rozliczeń podatkowych PIT przez internet zdecydowanie ułatwia życie polskim podatnikom. E-deklaracje wybiera i składa za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej coraz więcej podatników. Między innymi są to osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT przedsiębiorcy z powodzeniem można złożyć w trybie online, na dodatek bez względu na to, jaką metodą opodatkowania jest on objęty. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać poprawna e-deklaracja PIT przedsiębiorcy.

Druk PIT dla podatnika rozliczającego się za pośrednictwem płatnika, czyli PIT-37

PIT-37 to bodajże jeden z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych PIT. Służy do rozliczania podatników z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej z progresją stawki: 18 i 32 proc. Dochody te musiały być przy tym rozliczane przez płatnika podatku dochodowego. Jakie druki PITy wypełnisz, jeśli rozliczasz się za pośrednictwem płatnika? Czy będzie to PIT-37?

Wskazówki do wypełniania e-deklaracji PITy

Każdy podatnik, który po raz pierwszy samodzielnie lub w ogóle pierwszy raz wypełnia deklarację podatkową PIT, ma wiele wątpliwości z tym związanych. Niezależnie od tego, czy posługuje się papierowym, czy elektronicznym drukiem podatkowym. Niemniej e-deklaracje PITy znacznie łatwiej się wypełnia, ponieważ w ich przypadku podatnik może skorzystać z pomocy, jaką udzieli mu kreator rozliczenia. W zasadzie jest on najlepszą wskazówką dla samodzielnego rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasugeruje, jaki formularz PIT będzie dla ciebie odpowiedni i wskaże, jakie warunki należy spełnić dla zastosowania konkretnych preferencji, odliczeń i ulg podatkowych. Przedstawiamy wskazówki, które ułatwią ci rozliczenie przy użyciu e-deklaracji PITy.

Korekta PIT-37 w formie e-deklaracji - dowiedz się, jak to się robi

Błędy w deklaracji PIT-37 czy w innym rozliczeniu zauważone przez Ciebie mogą zostać łatwo poprawione. Wystarczy korekta zeznania rocznego, aby uniknąć nałożenia przez fiskusa na Ciebie jakichkolwiek kar. Musisz wiedzieć, jak skorygować w prawidłowy sposób rozliczenie roczne, które złożyłeś przez internet. Czy e-deklaracja podatkowa również podlega korekcie? Jak najbardziej, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją złożyć również w trybie online.

Podatek PIT w formie rocznej e-Deklaracji

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacimy od przychodów lub dochodów do urzędu skarbowego w Polsce, jeśli posiadamy status polskiego rezydenta podatkowego lub umowy międzynarodowe tak nakazują. Z tytułu tego podatku wypełniamy i składamy rozliczenie roczne PIT. Dziś można to zrobić na trzy różne sposoby: wypełniając deklaracje podatkowe papierowe i zanosząc je do urzędu skarbowego, bądź wysyłając takie same druki pocztą, z wykorzystaniem listu poleconego i zwrotnego potwierdzenia odbioru, albo również wypełniając e-deklaracje podatkowe online, z użyciem poczty elektronicznej podatnika. Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym dla nas sposobem dopełnienia obowiązku wobec fiskusa będzie złożenie PIT przez internet.

E-deklaracje PITy to wygodny sposób na zobowiązanie względem fiskusa

Nie trzeba być księgowym, ani specjalistą z zakresu podatków, aby samodzielnie rozliczyć swój PIT. Fiskus oczekuje od podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, że rozliczą się oni ze swoich przychodów lub dochodów w ramach odpowiedniej deklaracji podatkowej. Bez problemu możesz wypełnić takie zobowiązanie, jeśli skorzystasz z programu online czy komputerowego. E-Deklaracja podatkowa jest przez fiskusa traktowana na równi z papierowym rozliczeniem, dlatego dla formalnej kwestii zeznania nie ma znaczenia, którą opcję wybierzesz.

E-deklaracje PIT najlepszym sposobem na szybkie rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT w polskim urzędzie skarbowym składa każdy podatnik, który posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Musi on rozliczyć się ze wszystkich swoich przychodów lub dochodów z polskim fiskusem. Może tego dokonać nie tylko przy użyciu, tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, ale również wypełnić po prostu szybko i skutecznie e-deklaracje PIT i wysłać ją pocztą mailową na adres urzędu. Jak rozliczać się elektronicznie i czy rzeczywiście jest to wygodne i szybkie?

E-deklaracja - najpewniejszy i najwygodniejszy sposób na roczny PIT

Przeraża cię myśl o konieczności rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Nie wiesz, jaki złożyć roczny PIT? Możesz rozliczyć się szybko, pewnie i przede wszystkim wygodnie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. E-Deklaracja podatkowa roczna to nie tylko cyfrowa wersja formularza PIT, ale jednocześnie kreator rozliczenia, który jest niczym “asystent” podatnika, tylko że w wirtualnej formie. Przedstawia podpowiedzi, jakie dane wpisywać w poszczególne pola formularza podatkowego, dlatego nawet, jeśli nie masz przysłowiowego zielonego pojęcia o tym, na jakich zasadach masz rozliczyć swoje dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł sam skonstruować poprawne zeznanie roczne.

Korekta PIT - opcja e-Deklaracji. Sprawdź, jak to się robi!

E-Deklaracja podatkowa roczna pozwala na rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych bez wychodzenia z domu. Wypełniasz elektroniczny formularz, wpisujesz kwotę przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej PIT albo podpisujesz ją z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu wywiązujesz się z obowiązku podatkowego i możesz się spokojnie zająć własnymi sprawami. Co jednak jeśli popełnisz błąd w deklaracji rocznej, którą złożyłeś za pośrednictwem poczty elektronicznej? Twoją szansą na naprostowanie tego wszystkiego jest korekta PIT. Jak powinieneś się nią posłużyć w opcji e-deklaracji?

Dlaczego e-PIT można złożyć bez e-podpisu, a papierowy PIT trzeba podpisywać?

Podatnik rozliczający się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma do wyboru trzy metody rozliczenia: na papierowym druku PIT zaniesionym osobiście do urzędu lub wysłanym pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo na druku elektronicznym, który wysyłany jest pocztą mailową do fiskusa. Dlaczego e-PIT nie wymaga w ogóle żadnego podpisu, a każdy PIT papierowy musi być podpisany? Z jakiego powodu e-podpis nie jest już wymagany dla potwierdzenia tożsamości podatnika rozliczającego się w trybie online?

Osoba samotnie wychowująca dzieci - roczny PIT jako e-deklaracja

Samotne rodzicielstwo, o ile nie jest pozorne, tylko rzeczywiste, będzie uprawniało taką osobę do skorzystania z preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jako samotny rodzic - matka lub ojciec dziecka bądź dzieci, możesz złożyć swój roczny PIT na ulgowych zasadach. Osoba samotnie wychowująca dzieci może rozliczyć się na druku papierowym lub elektronicznym. Jak zatem powinna wyglądać twoja e-deklaracja podatkowa?

E-deklaracje PIT - na co być wyczulonym; jak to działa?

Internet pozwala nam dziś na dopełnianie wielu formalności przy użyciu technik elektronicznych. W sieci dokonujemy zakupów i płacimy za nie, opłacamy rachunki za czynsz czy media, a także możemy rozliczać swoje deklaracje PITy w trybie online. Rozliczenie roczne składają wszyscy polscy rezydenci podatkowi, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody lub dochody. Jeśli zaliczasz się do tej grupy, musisz złożyć swój PIT w urzędzie skarbowym właściwym względem swojego miejsca zamieszkania. Nie musisz przy tym odwiedzać fiskusa osobiście, ani wydawać pieniędzy na znaczek pocztowy przy wysyłce rozliczenia listem tradycyjnym (papierowym). Rozliczenie roczne możesz złożyć wygodnie w trybie online. Na jakie rzeczy trzeba być przy tym szczególnie wyczulonym, aby e-deklaracje podatkowe zostały złożone poprawnie, zgodnie z przepisami podatkowymi?...

E-deklaracje PIT a ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe pozwolą ci nawet na znaczne obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego PIT wobec fiskusa. Dzieje się tak dlatego, że każda ulga obniża albo podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albo sam podatek, który wyliczysz w swoim zeznaniu rocznym na rzecz urzędu skarbowego.

Roczne zeznanie PIT w formie e-deklaracji - miniprzewodnik

W 2016 roku przy rozliczeniach PIT za rok 2015 do urzędów skarbowych wpłynęło 9,7 mln elektronicznych zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Świadczy to, że e-deklaracje podatkowe cieszą się rosnącą z roku na rok popularnością i coraz więcej podatników w różnym wieku i o różnej płci chętnie po nie sięga. Roczne zeznanie podatkowe można nadal złożyć w formie tradycyjnej papierowej, ale trzeba przy tym dowiedzieć urząd skarbowy i wystać się niekiedy w bardzo długich kolejkach do okienka urzędniczego albo urząd pocztowy, gdzie wyślemy listem poleconym swoje rozliczenie PIT. Warto przy wysyłce PIT pocztą pamiętać o skorzystaniu z usługi potwierdzenia zwrotnego, które stanowi dowód, że nasze rozliczenie roczne dotarło do adresata i wywiązaliśmy się w ten sposób z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Sprawdź z nami, jak wypełnić roczne zeznanie PIT w formie e-deklaracji i zaoszczędzić swój cenny czas.

Deklaracje PIT przez Internet - aktualności podatkowe

E-deklaracje PIT są w Polsce coraz bardziej popularne. Dzięki nim można rozliczyć się z fiskusem z podatku dochodowego PIT bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to jedna z trzech możliwości składania rocznych zeznań podatkowych, obok papierowych deklaracji, które trzeba zanieść osobiście do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą, z wykorzystaniem usługi listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Należy podkreślić, że PIT online nie wymaga użycia podpisu elektronicznego, ale tylko wtedy, gdy podatnik zna kwotę ubiegłorocznego przychodu wykazanego w deklaracji rocznej. Ministerstwo Finansów funduje podatnikom nowe ułatwienia w zakresie rozliczania się z fiskusem przez internet. Jakie?