Dlaczego e-PIT można złożyć bez e-podpisu, a papierowy PIT trzeba podpisywać?

Pobierz formularz w formacie PDF

Podatnik rozliczający się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma do wyboru trzy metody rozliczenia: na papierowym druku PIT zaniesionym osobiście do urzędu lub wysłanym pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo na druku elektronicznym, który wysyłany jest pocztą mailową do fiskusa. Dlaczego e-PIT nie wymaga w ogóle żadnego podpisu, a każdy PIT papierowy musi być podpisany? Z jakiego powodu e-podpis nie jest już wymagany dla potwierdzenia tożsamości podatnika rozliczającego się w trybie online?

 

Podpis konieczny dla ważności rozliczenia

Każdy polski rezydent podatkowy, który objęty jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Polski, zobowiązany jest do składania co roku do urzędu skarbowego swojego rozliczenia PIT na odpowiednim formularzu podatkowym. Wśród najbardziej popularnych druków PIT można wymienić:

  • PIT-36 - dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32 proc., którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-37 - d la osób opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32 proc., którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika,
  • PIT-36L - rozliczenie podatkowe tzw. liniowców, czyli podatników rozliczających się z fiskusem według zasad właściwych dla podatku liniowego,
  • PIT-16A - rozliczenie podatkowe tzw. kartowiczów, czyli podatników rozliczających się z fiskusem według zasad właściwych dla karty podatkowej,
  • PIT-28 - rozliczenie podatkowe tzw. ryczałtowców, czyli podatników rozliczających się z fiskusem według zasad właściwych dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli posługujesz się przy rozliczaniu z fiskusem papierowym drukiem podatkowym PIT, to dla zachowania jego ważności musisz złożyć pod nim we właściwym polu na końcu formularza swój własnoręczny podpis. Warto podkreślić, że brak podpisu na formularzu PIT, choćby i był kompletny i prawidłowo wypełniony, powoduje, że fiskus go nie uzna. To tak jakbyś w ogóle nie rozliczył się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Często urzędnicy urzędu skarbowego wzywają podatników rozliczających się za pomocą papierowych formularzy podatkowych do ich uzupełnienia, czyli do złożenia pod deklaracją PIT swojego własnoręcznego podpisu. To wystarczy dla nadania ważności zeznaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podpis własnoręczny pod tradycyjnym, papierowym rozliczeniem PIT jest niezbędny, ponieważ tylko w ten sposób fiskus może zweryfikować, czy deklaracja jest wypełniona rzeczywiście przez tę osobę, której nazwisko znalazło się w formularzu.

E-deklaracja bez podpisu

Jeszcze kilka lat temu rozliczanie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem e-deklaracji rocznej wiązało się z koniecznością jej zatwierdzenia z użyciem podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Certyfikat trzeba było regularnie odnawiać, co wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Ostatecznie Ministerstwo finansów zrezygnowało z obowiązkowego e-podpisu na elektronicznych deklaracjach podatkowych PIT. Nie oznacza to, że fiskus nie przeprowadza weryfikacji tożsamości podatnika rozliczającego się z podatku dochodowego w trybie online. W jednym z ostatnich pól formularza podatkowego PIT elektronicznego znajduje się pole do wpisania kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli podatnik nie zna tej kwoty, to musi podpisać e-PIT podpisem elektronicznym lub wydrukować go, podpisać własnoręcznie, a następnie zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres urzędu skarbowego.

Osoba samotnie wychowująca dzieci - roczny PIT jako e-deklaracja

Samotne rodzicielstwo, o ile nie jest pozorne, tylko rzeczywiste, będzie uprawniało taką osobę do skorzystania z preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jako samotny rodzic - matka lub ojciec dziecka bądź dzieci, możesz złożyć swój roczny PIT na ulgowych zasadach. Osoba samotnie wychowująca dzieci może rozliczyć się na druku papierowym lub elektronicznym. Jak zatem powinna wyglądać twoja e-deklaracja podatkowa?

E-deklaracje PIT - na co być wyczulonym; jak to działa?

Internet pozwala nam dziś na dopełnianie wielu formalności przy użyciu technik elektronicznych. W sieci dokonujemy zakupów i płacimy za nie, opłacamy rachunki za czynsz czy media, a także możemy rozliczać swoje deklaracje PITy w trybie online. Rozliczenie roczne składają wszyscy polscy rezydenci podatkowi, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody lub dochody. Jeśli zaliczasz się do tej grupy, musisz złożyć swój PIT w urzędzie skarbowym właściwym względem swojego miejsca zamieszkania. Nie musisz przy tym odwiedzać fiskusa osobiście, ani wydawać pieniędzy na znaczek pocztowy przy wysyłce rozliczenia listem tradycyjnym (papierowym). Rozliczenie roczne możesz złożyć wygodnie w trybie online. Na jakie rzeczy trzeba być przy tym szczególnie wyczulonym, aby e-deklaracje podatkowe zostały złożone poprawnie, zgodnie z przepisami podatkowymi?...

E-deklaracje PIT a ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe pozwolą ci nawet na znaczne obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego PIT wobec fiskusa. Dzieje się tak dlatego, że każda ulga obniża albo podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albo sam podatek, który wyliczysz w swoim zeznaniu rocznym na rzecz urzędu skarbowego.

Korekta PIT - opcja e-Deklaracji. Sprawdź, jak to się robi!

E-Deklaracja podatkowa roczna pozwala na rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych bez wychodzenia z domu. Wypełniasz elektroniczny formularz, wpisujesz kwotę przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej PIT albo podpisujesz ją z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu wywiązujesz się z obowiązku podatkowego i możesz się spokojnie zająć własnymi sprawami. Co jednak jeśli popełnisz błąd w deklaracji rocznej, którą złożyłeś za pośrednictwem poczty elektronicznej? Twoją szansą na naprostowanie tego wszystkiego jest korekta PIT. Jak powinieneś się nią posłużyć w opcji e-deklaracji?

E-deklaracja - najpewniejszy i najwygodniejszy sposób na roczny PIT

Przeraża cię myśl o konieczności rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Nie wiesz, jaki złożyć roczny PIT? Możesz rozliczyć się szybko, pewnie i przede wszystkim wygodnie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. E-Deklaracja podatkowa roczna to nie tylko cyfrowa wersja formularza PIT, ale jednocześnie kreator rozliczenia, który jest niczym “asystent” podatnika, tylko że w wirtualnej formie. Przedstawia podpowiedzi, jakie dane wpisywać w poszczególne pola formularza podatkowego, dlatego nawet, jeśli nie masz przysłowiowego zielonego pojęcia o tym, na jakich zasadach masz rozliczyć swoje dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł sam skonstruować poprawne zeznanie roczne.

E-deklaracje PIT najlepszym sposobem na szybkie rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT w polskim urzędzie skarbowym składa każdy podatnik, który posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Musi on rozliczyć się ze wszystkich swoich przychodów lub dochodów z polskim fiskusem. Może tego dokonać nie tylko przy użyciu, tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, ale również wypełnić po prostu szybko i skutecznie e-deklaracje PIT i wysłać ją pocztą mailową na adres urzędu. Jak rozliczać się elektronicznie i czy rzeczywiście jest to wygodne i szybkie?