Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Dowiedz się, jak wypełnić PIT w programie do e-deklaracji

Pobierz formularz w formacie PDF

E-deklaracja podatkowa PIT pozwala na szybkie, łatwe i skuteczne rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziś można już z niej korzystać nawet wtedy, jeśli podatnik nie dysponuje podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji. Wystarczy znać kwotę przychodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym, aby skutecznie zweryfikować rozliczenie PIT przez internet i wysłać je przez pocztę elektroniczną do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, trzeba mieć jednak program do e-deklaracji podatkowych. Jak z niego korzystać? Jakie możliwości stwarza taki program?

 

Program w wersji na komputer i online

Program służący do rozliczania deklaracji PIT przez internet może mieć formę programu do zainstalowania na swoim komputerze, jak i aplikacji online, do której można uzyskać dostęp z dowolnego komputera na całym świecie, jeśli tylko użytkownik będzie miał połączenie z siecią internetową.

W gestii podatnika leży wybór odpowiedniego programu. Trzeba pamiętać, aby korzystać wyłącznie ze sprawdzonych programów i aplikacji, które korzystają z aktualnych druków podatkowych PIT. Pozwalają one na rozliczenie zdecydowanej większości deklaracji PIT oraz załączników do nich. Wśród takich druków e-PIT znajdziemy:

 • PIT-37 - rozliczenie podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32 proc.,
 • PIT-36 - rozliczenie podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32 proc.,
 • PIT-28 - rozliczenie podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowców
 • PIT-36L - rozliczenie podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego 19 proc., tzw. liniowców,
 • PIT-16A - rozliczenie podatników opodatkowanych kartą podatkową, czyli tzw.  kartowiczów,
 • PIT-19A - rozliczenie osób duchownych,
 • PIT-40  - roczne zeznanie PIT za pracownika wypełniane przez pracodawcę,
 • PIT-40A - rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
 • PIT-38 - rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 - rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Program do rozliczania e-deklaracji podatkowych pozwala na dostęp do aktywnych formularzy podatkowych, które można wypełnić jako druki elektroniczne. Dodatkowo dostępny jest kreator rozliczeń podatkowych, który wskaże odpowiedni druk oraz pomoże w jego wypełnianiu.

Rozliczenie z kreatorem z programu

Najłatwiej wypełnić PIT w programie do e-deklaracji podatkowych, korzystając z kreatora rozliczenia. Po wybraniu takiej opcji w programie można przystąpić do wyboru sposoby opodatkowania i celu złożenia deklaracji albo wczytać wstępnie przygotowany PIT (PFR), pobierając dane deklaracji podatnika umieszczonych w portalu podatkowym. Podatnik może rozliczyć się w przypadku opodatkowania skalą podatkową indywidualnie, ale program wskaże mu i inne drogi rozliczenia - wspólnie z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Warto przy tym powiedzieć, że celem złożenia deklaracji jest do wyboru: złożenie zeznania lub korekta zeznania.

W kolejnym kroku podatnik podaje najważniejsze dane osobowe i adres, datę urodzenia i obowiązkowo swój identyfikator podatkowy. Nie trzeba wiedzieć, czy powinien być to numer PESEL lub NIP. Kreator podpowie przy tym, kiedy posłużyć się konkretnym identyfikatorem. Dla osób indywidualnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, będzie to rzecz jasna numer PESEL.

Następnie podatnik poproszony zostanie o podanie typu informacji podatkowej, stanowiącej podstawę jego rozliczenia rocznego. Może być to druk: PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C. Do wyboru jest też opcja „pozostałe”, czyli np. Księga Przychodów i Rozchodów.

Program e-deklaracji podatkowych pozwala na rozliczenie PIT-ów z wykorzystaniem przysługujących podatnikowi ulg, takich jak:

 • ulga z tytułu wychowania dzieci,
 • wydatki na internet,
 • wydatki na leki i cele rehabilitacyjne,
 • darowizny pieniężne i oddana krew/osocze,
 • ulga budowlana, odsetkowa i gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej,
 • odliczenia od dochodu (w tym wpłata na ikze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń),
 • odliczenia od podatku (w tym ulga na wyszkolenie uczniów, ulga na pomoc domową, ulga abolicyjna),
 • chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje.

Oznaczając wybraną ulgę, podatnik musi uzupełnić właściwe dane, które wskazane zostaną w kreatorze.  

Na koniec program samodzielnie wygeneruje odpowiedni druk PIT dla podatnika, ale nie też wyliczy kwotę dochodu, kwotę do zapłaty i ewentualnie kwotę zwrotu podatkowego, na podstawie przedstawionych danych liczbowych. Do zadań podatnika będzie należało jedynie wpisanie kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego, aby uwierzytelnić zeznanie. W ten sposób będzie mógł dostarczyć swój PIT do urzędu skarbowego w formie e-deklaracji.

E-deklaracja w przypadku przedsiębiorcy

System elektronicznych rozliczeń podatkowych PIT przez internet zdecydowanie ułatwia życie polskim podatnikom. E-deklaracje wybiera i składa za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej coraz więcej podatników. Między innymi są to osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT przedsiębiorcy z powodzeniem można złożyć w trybie online, na dodatek bez względu na to, jaką metodą opodatkowania jest on objęty. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać poprawna e-deklaracja PIT przedsiębiorcy.

Druk PIT dla podatnika rozliczającego się za pośrednictwem płatnika, czyli PIT-37

PIT-37 to bodajże jeden z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych PIT. Służy do rozliczania podatników z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej z progresją stawki: 18 i 32 proc. Dochody te musiały być przy tym rozliczane przez płatnika podatku dochodowego. Jakie druki PITy wypełnisz, jeśli rozliczasz się za pośrednictwem płatnika? Czy będzie to PIT-37?

Poradnik dla składających e-deklarację PIT po raz pierwszy

E-deklaracja PIT jest elektronicznym drukiem podatkowym, który traktowany jest przez fiskusa na równi względem formularzy papierowych. Nie ma więc z formalnego punktu widzenia żadnej różnicy czy rozliczamy swoje przychody lub dochody z zastosowaniem e-deklaracji PIT, czy klasycznego, papierowego zeznania podatkowego. Przedstawiamy poradnik, który pomoże debiutującym podatnikom w wypełnieniu poprawnie e-deklaracji rocznej PIT.

Przeczytaj nasz artykuł, aby zrobić korektę zeznania PIT przez Internet

Korekta deklaracji PIT jest sposobem na poprawienie wcześniej popełnionych błędów w deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ten sposób można też uzupełnić swój wcześniejszy PIT o dodatkowe, nieujęte wcześniej źródła przychodów oraz skorzystać z ulg i preferencji w opodatkowaniu. Skorygować można deklarację PIT złożoną w formie papierowej w urzędzie skarbowym, jak i zeznanie PIT przez internet. W niniejszym artykule pokażemy, w jaki sposób skorygować deklarację online, bez konieczności wizyty w urzędzie lub na poczcie, celem wysyłki papierowego formularza korekty listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.