E-deklaracja - najpewniejszy i najwygodniejszy sposób na roczny PIT

Pobierz formularz w formacie PDF

Przeraża cię myśl o konieczności rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Nie wiesz, jaki złożyć roczny PIT? Możesz rozliczyć się szybko, pewnie i przede wszystkim wygodnie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. E-Deklaracja podatkowa roczna to nie tylko cyfrowa wersja formularza PIT, ale jednocześnie kreator rozliczenia, który jest niczym “asystent” podatnika, tylko że w wirtualnej formie. Przedstawia podpowiedzi, jakie dane wpisywać w poszczególne pola formularza podatkowego, dlatego nawet, jeśli nie masz przysłowiowego zielonego pojęcia o tym, na jakich zasadach masz rozliczyć swoje dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł sam skonstruować poprawne zeznanie roczne.

 

Z naszego artykułu dowiesz się:

 • jak potwierdzisz swoją tożsamość bez podpisu na PIT?
 • jakie deklaracje podatkowe PIT złożysz w trybie online?
 • czy możesz w ten sposób skorzystać z ulg i odliczeń rocznych?

Podpis nieistotny

O ile w papierowej deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązkowy jest podpis podatnika, współmałżonków czy też pełnomocnika podatnika, o tyle w przypadku rozliczania się z fiskusem w trybie online nie trzeba się nim posługiwać. Zresztą w elektronicznej wersji zeznania PIT nie ma możliwości, aby umieścić własnoręczny podpis, chyba że wydrukujesz swoją wypełnioną deklarację podatkową, podpiszesz ją we wskazanym miejscu oraz zaniesiesz do urzędu skarbowego lub wyślesz listem poleconym na adres urzędowy (nie zapomnij przy tym o skorzystaniu z usługi pocztowej zwrotnego potwierdzenia odbioru - będziesz pewien, że PIT dotarł do fiskusa).

Jeśli jednak nie chcesz fatygować się do urzędu skarbowego lub na pocztę, możesz rozliczyć się w stu procentach online, o ile znasz wysokość swojego ubiegłorocznego przychodu, jaki wykazałeś w poprzedniej deklaracji podatkowej. W przypadku młodych podatników, rozliczających się po raz pierwszy z fiskusem z podatku dochodowego, w miejscu wskazanym w programie online do wypełniania e-deklaracji należy wpisać 0 (zero) zł.

System skontroluje, czy wpisana przez ciebie wartość jest poprawna i zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, a jeśli tak będzie, to na adres swojej poczty mailowej, z której wysyłałeś e-deklarację, otrzymasz elektroniczny dokument potwierdzający wysyłkę i odbiór twojego PIT przez fiskusa - tak zwane UPO, tj. urzędowe potwierdzenie odbioru.

Nie trzeba obecnie wykorzystywać do podpisywania e-deklaracji podatkowych składanych przez internet bezpiecznych podpisów elektronicznych, które posiadają ważny certyfikat kwalifikacji wydawany podatnikom odpłatnie. Choć oczywiście, jeśli go masz, możesz się nim posłużyć i podpisać tak e-deklarację, przez co unikniesz podawania kwoty ubiegłorocznego przychodu.

Jakie PITy w wersji online?

Fiskus dba o to, aby znajdujące się w programach online i programach komputerowych przeznaczonych do instalacji na komputerze, znalazły się wyłącznie aktualne druki podatkowe. Wśród e-deklaracji, jakimi możesz się posłużyć przy rozliczaniu w takim trybie z fiskusem, wymienia się:

 • PIT-16A - wypełniają takie rozliczenie kartowicze, opodatkowani kartą podatkową,
 • PIT-19A - deklarację tę wybierają osoby duchowne, rozliczające się z ryczałtu podatkowego,
 • PIT-28 - druk ten wypełnią podatnicy ryczałtowcy, opodatkowani na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36 - wypełniają ten PIT podatnicy, osiągający dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36L - formularz jest przeznaczony dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-37 - wypełniają ten PIT podatnicy, osiągający dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-38 - druk przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 - druk przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości,
 • PIT-40 - deklaracja wypełniania za pracownika przez pracodawcę,
 • PIT-40A - deklaracja wypełniana przez ZUS za świadczeniobiorcę.

PIT elektroniczny i papierowy są traktowane przez fiskus równoprawnie, dlatego będziesz mógł w obu przypadkach skorzystać z przysługujących ci ulg i preferencji w opodatkowaniu, m.in. z możliwości złożenia zeznania podatkowego wspólnie z żoną czy z mężem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Korekta PIT - opcja e-Deklaracji. Sprawdź, jak to się robi!

E-Deklaracja podatkowa roczna pozwala na rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych bez wychodzenia z domu. Wypełniasz elektroniczny formularz, wpisujesz kwotę przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej PIT albo podpisujesz ją z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu wywiązujesz się z obowiązku podatkowego i możesz się spokojnie zająć własnymi sprawami. Co jednak jeśli popełnisz błąd w deklaracji rocznej, którą złożyłeś za pośrednictwem poczty elektronicznej? Twoją szansą na naprostowanie tego wszystkiego jest korekta PIT. Jak powinieneś się nią posłużyć w opcji e-deklaracji?

Dlaczego e-PIT można złożyć bez e-podpisu, a papierowy PIT trzeba podpisywać?

Podatnik rozliczający się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma do wyboru trzy metody rozliczenia: na papierowym druku PIT zaniesionym osobiście do urzędu lub wysłanym pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo na druku elektronicznym, który wysyłany jest pocztą mailową do fiskusa. Dlaczego e-PIT nie wymaga w ogóle żadnego podpisu, a każdy PIT papierowy musi być podpisany? Z jakiego powodu e-podpis nie jest już wymagany dla potwierdzenia tożsamości podatnika rozliczającego się w trybie online?

Osoba samotnie wychowująca dzieci - roczny PIT jako e-deklaracja

Samotne rodzicielstwo, o ile nie jest pozorne, tylko rzeczywiste, będzie uprawniało taką osobę do skorzystania z preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jako samotny rodzic - matka lub ojciec dziecka bądź dzieci, możesz złożyć swój roczny PIT na ulgowych zasadach. Osoba samotnie wychowująca dzieci może rozliczyć się na druku papierowym lub elektronicznym. Jak zatem powinna wyglądać twoja e-deklaracja podatkowa?

E-deklaracje PIT najlepszym sposobem na szybkie rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT w polskim urzędzie skarbowym składa każdy podatnik, który posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Musi on rozliczyć się ze wszystkich swoich przychodów lub dochodów z polskim fiskusem. Może tego dokonać nie tylko przy użyciu, tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, ale również wypełnić po prostu szybko i skutecznie e-deklaracje PIT i wysłać ją pocztą mailową na adres urzędu. Jak rozliczać się elektronicznie i czy rzeczywiście jest to wygodne i szybkie?

E-deklaracje PITy to wygodny sposób na zobowiązanie względem fiskusa

Nie trzeba być księgowym, ani specjalistą z zakresu podatków, aby samodzielnie rozliczyć swój PIT. Fiskus oczekuje od podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, że rozliczą się oni ze swoich przychodów lub dochodów w ramach odpowiedniej deklaracji podatkowej. Bez problemu możesz wypełnić takie zobowiązanie, jeśli skorzystasz z programu online czy komputerowego. E-Deklaracja podatkowa jest przez fiskusa traktowana na równi z papierowym rozliczeniem, dlatego dla formalnej kwestii zeznania nie ma znaczenia, którą opcję wybierzesz.

Podatek PIT w formie rocznej e-Deklaracji

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacimy od przychodów lub dochodów do urzędu skarbowego w Polsce, jeśli posiadamy status polskiego rezydenta podatkowego lub umowy międzynarodowe tak nakazują. Z tytułu tego podatku wypełniamy i składamy rozliczenie roczne PIT. Dziś można to zrobić na trzy różne sposoby: wypełniając deklaracje podatkowe papierowe i zanosząc je do urzędu skarbowego, bądź wysyłając takie same druki pocztą, z wykorzystaniem listu poleconego i zwrotnego potwierdzenia odbioru, albo również wypełniając e-deklaracje podatkowe online, z użyciem poczty elektronicznej podatnika. Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym dla nas sposobem dopełnienia obowiązku wobec fiskusa będzie złożenie PIT przez internet.