Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

E-deklaracja w przypadku przedsiębiorcy

Pobierz formularz w formacie PDF

System elektronicznych rozliczeń podatkowych PIT przez internet zdecydowanie ułatwia życie polskim podatnikom. E-deklaracje wybiera i składa za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej coraz więcej podatników. Między innymi są to osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT przedsiębiorcy z powodzeniem można złożyć w trybie online, na dodatek bez względu na to, jaką metodą opodatkowania jest on objęty. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać poprawna e-deklaracja PIT przedsiębiorcy.

 

Metoda opodatkowania wybierana w systemie e-PIT

Nie trzeba wiedzieć, jaki formularz PIT powinien wypełnić przedsiębiorca, dla prawidłowego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego z fiskusem, jeśli korzysta się z e-deklaracji rocznych. Kreator rozliczenia podatkowego wskaże, która deklaracja PIT będzie właściwa dla przedsiębiorcy. Może to być między innymi rozliczenie:

 • PIT-36 - deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-36L - deklaracja podatkowa dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym 19 proc., tzw. liniowców,
 • PIT-28 - deklaracja podatkowa dla tzw. ryczałtowców, czyli osób fizycznych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • PIT-16A - deklaracja podatkowa dla tzw. kartowiczów, czyli osób fizycznych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie karty podatkowej.

Podstawa opodatkowania

Każda deklaracja podatkowa będzie miała inną podstawę opodatkowania, według której nalicza się podatek dochodowy. Dla popularnego rozliczenia PIT-36 będzie to dochód przedsiębiorcy, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Wysokość przychodu przedsiębiorca podaje na podstawie księgowości firmowej, prowadzonej w formie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub w formie ksiąg rachunkowych. Podobnie będzie w przypadku deklaracji liniowców na druku PIT-36L.  Zarówno przychód, jak i koszt podaje się w odpowiednich, wskazanych przez kreator rozliczenia podatkowego online, polach formularzy podatkowych.

W PIT-28 podstawą naliczania podatku należnego fiskusowi będzie sam przychód przedsiębiorcy - ryczałtowca, bez pomniejszania go o koszty ich uzyskania. Ryczałtowcy prowadzą ewidencję przychodów i z niej czerpią informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji podatkowej. Z kolei dla karty podatkowej kwota podatku jest stała, wyznaczona przez naczelnika urzędu skarbowego, która nie jest zależna ani od kwoty przychodu, ani jakichkolwiek kosztów.

Popularne rozliczenie PIT-36 przedsiębiorców

Formularz PIT-36, właściwy dla deklaracji podatkowej przy opodatkowaniu skali podatkowej, należy wypełnić w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie zapisów prowadzonych w KPiR lub w księgach rachunkowych firmy. W poszczególne pola formularza przedsiębiorca wpisuje kolejno:

 • wysokość przychodów,
 • wysokość kosztów podatkowych,
 • wysokość zaliczek na podatek opłaconych w ciągu roku,
 • sumę składek na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu w deklaracji rocznej.

Opodatkowanie skalą podatkową działalności gospodarczej oznacza, że podatnik musi odprowadzać co miesiąc lub co kwartał do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek płacony jest według 18-procentowej stawki, jeśli sumaryczny dochód nie przekroczył w danym roku kwoty 85 528 zł. Nadwyżka ponad tą kwotę opodatkowana jest według 32-procentowej stawki. Przedsiębiorca może ponadto skorzystać z kwoty wolnej od podatku, zależnej od kwoty przychodu, w wysokości:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

W rozliczeniach PIT za rok 2018 wysokość najwyższej kwoty wolnej od podatku zwiększy się. Od dochodu w kwocie do 8000 zł nie będzie się płaciło podatku PIT.

PIT-36 także w formie e-deklaracji podatkowej można złożyć na preferencyjnych zasadach, łącznie ze współmałżonkiem lub z wykorzystaniem statusu osoby samotnie wychowującej dziecko. Może skorzystać z przysługujących mu ulg, np. ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na darowiznę czy ulgi na dziecko, o ile spełnia ustawowe kryteria. PIT-36, podobnie jak rozliczenie podatkowe liniowców, składa się w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego w urzędzie skarbowym.

Druk PIT dla podatnika rozliczającego się za pośrednictwem płatnika, czyli PIT-37

PIT-37 to bodajże jeden z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych PIT. Służy do rozliczania podatników z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej z progresją stawki: 18 i 32 proc. Dochody te musiały być przy tym rozliczane przez płatnika podatku dochodowego. Jakie druki PITy wypełnisz, jeśli rozliczasz się za pośrednictwem płatnika? Czy będzie to PIT-37?

Wskazówki do wypełniania e-deklaracji PITy

Każdy podatnik, który po raz pierwszy samodzielnie lub w ogóle pierwszy raz wypełnia deklarację podatkową PIT, ma wiele wątpliwości z tym związanych. Niezależnie od tego, czy posługuje się papierowym, czy elektronicznym drukiem podatkowym. Niemniej e-deklaracje PITy znacznie łatwiej się wypełnia, ponieważ w ich przypadku podatnik może skorzystać z pomocy, jaką udzieli mu kreator rozliczenia. W zasadzie jest on najlepszą wskazówką dla samodzielnego rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasugeruje, jaki formularz PIT będzie dla ciebie odpowiedni i wskaże, jakie warunki należy spełnić dla zastosowania konkretnych preferencji, odliczeń i ulg podatkowych. Przedstawiamy wskazówki, które ułatwią ci rozliczenie przy użyciu e-deklaracji PITy.

Korekta PIT-37 w formie e-deklaracji - dowiedz się, jak to się robi

Błędy w deklaracji PIT-37 czy w innym rozliczeniu zauważone przez Ciebie mogą zostać łatwo poprawione. Wystarczy korekta zeznania rocznego, aby uniknąć nałożenia przez fiskusa na Ciebie jakichkolwiek kar. Musisz wiedzieć, jak skorygować w prawidłowy sposób rozliczenie roczne, które złożyłeś przez internet. Czy e-deklaracja podatkowa również podlega korekcie? Jak najbardziej, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją złożyć również w trybie online.

Dowiedz się, jak wypełnić PIT w programie do e-deklaracji

E-deklaracja podatkowa PIT pozwala na szybkie, łatwe i skuteczne rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziś można już z niej korzystać nawet wtedy, jeśli podatnik nie dysponuje podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji. Wystarczy znać kwotę przychodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym, aby skutecznie zweryfikować rozliczenie PIT przez internet i wysłać je przez pocztę elektroniczną do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, trzeba mieć jednak program do e-deklaracji podatkowych. Jak z niego korzystać? Jakie możliwości stwarza taki program?

Poradnik dla składających e-deklarację PIT po raz pierwszy

E-deklaracja PIT jest elektronicznym drukiem podatkowym, który traktowany jest przez fiskusa na równi względem formularzy papierowych. Nie ma więc z formalnego punktu widzenia żadnej różnicy czy rozliczamy swoje przychody lub dochody z zastosowaniem e-deklaracji PIT, czy klasycznego, papierowego zeznania podatkowego. Przedstawiamy poradnik, który pomoże debiutującym podatnikom w wypełnieniu poprawnie e-deklaracji rocznej PIT.