E-deklaracje PIT najlepszym sposobem na szybkie rozliczenie PIT

Pobierz formularz w formacie PDF

Rozliczenie PIT w polskim urzędzie skarbowym składa każdy podatnik, który posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Musi on rozliczyć się ze wszystkich swoich przychodów lub dochodów z polskim fiskusem. Może tego dokonać nie tylko przy użyciu, tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, ale również wypełnić po prostu szybko i skutecznie e-deklaracje PIT i wysłać ją pocztą mailową na adres urzędu. Jak rozliczać się elektronicznie i czy rzeczywiście jest to wygodne i szybkie?

 

Na czym polega e-deklaracja podatkowa?

Jeszcze kilkanaście lat temu fiskus co prawda udostępniał opcję dla podatników rozliczania się w trybie online, ale była ona zarezerwowana wyłącznie dla tych osób czy podmiotów, które posiadały podpis elektroniczny, na dodatek z ważnym certyfikatem kwalifikacji. Trzeba było go okresowo odnawiać i za każdą taką operację się płaciło. Dlatego zwyczajni podatnicy raczej nie korzystali z opcji e-deklaracji podatkowych.

Czasy się zmieniły, a i podejście fiskusa do rozliczeń elektronicznych także uległo modyfikacjom. W efekcie udostępniono podatnikom programy komputerowe i online, pozwalające na rozliczanie e-PIT-ów bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym certyfikowanym. Weryfikacja tożsamości podatnika nadal jest przeprowadzana, ale jest znacznie prostsza, szybsza i dostępna dla większej grupy osób niż podpis elektroniczny. W jednym z ostatnich pól formularza podatkowego PIT podatnik jest pytany o kwotę swojego przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli kwota ta jest dla niego znana, wpisuje ją we wskazane pole, a system sam sprawdza, czy jest poprawna. Niewłaściwa suma wpisanego przychodu w e-deklaracji PIT spowoduje, że zeznanie nie zostanie pomyślnie wysłane do urzędu skarbowego. Pozostaje wówczas jego wydrukowanie, podpisanie własnoręczne i zaniesienie lub wysłanie fiskusowi lub posłużenie się w elektronicznej deklaracji podatkowej e-podpisem. Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w pole weryfikacji kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego powinny wpisać 0 zł.

Potwierdzeniem poprawnej wysyłki elektronicznego zeznania PIT jest dokument UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru, przesyłane podatnikowi na wskazany adres poczty mailowej w formacie elektronicznym. Najlepiej je zapisać lub dodatkowo wydrukować, na wszelkie wypadek, jeśli fiskus chciałby nas skontrolować.

Które formularze można składać online?

Obecnie w zasadzie wszystkie deklaracje podatkowe PIT, załączniki, jak i informacje podatkowe można składać za pośrednictwem programów komputerowych i programów online służących do wypełniania e-PITów. Wśród dostępnych formularzy musimy przy tym wymienić te najbardziej popularne:

  • PIT-16A - druk odpowiedni na rozliczenie podatników z podatku dochodowego na zasadach właściwych dla karty podatkowej,
  • PIT-19A - druk PIT obowiązkowy dla osób duchownych, rozliczających się na zasadach ryczałtu,
  • PIT-28 - druk przeznaczony dla podatników opodatkowanych na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli tak zwanych ryczałtowców,
  • PIT-36 - druk rozliczenia podatkowego osób, które w poprzednim roku podatkowym osiągały dochody opodatkowane według skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-36L - druk rozliczenia podatkowego osób, które w poprzednim roku podatkowym osiągały dochody opodatkowane według podatku liniowego, czyli jest to po prostu druk tzw. liniowców,
  • PIT-37 - druk rozliczenia podatkowego osób, które w poprzednim roku podatkowym osiągały dochody opodatkowane według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika,
  • PIT-38 - druk rozliczenia PIT podatników z tytułu pozyskiwanych w poprzednim roku dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
  • PIT-39 - druk dla podatników pozyskujących dochody z tytułu zbycia nieruchomości,
  • PIT-40 - druk na rozliczenie podatników- pracowników przez płatnika, np. pracodawcę,
  • PIT-40A - druk przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę.

E-deklaracja - najpewniejszy i najwygodniejszy sposób na roczny PIT

Przeraża cię myśl o konieczności rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Nie wiesz, jaki złożyć roczny PIT? Możesz rozliczyć się szybko, pewnie i przede wszystkim wygodnie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. E-Deklaracja podatkowa roczna to nie tylko cyfrowa wersja formularza PIT, ale jednocześnie kreator rozliczenia, który jest niczym “asystent” podatnika, tylko że w wirtualnej formie. Przedstawia podpowiedzi, jakie dane wpisywać w poszczególne pola formularza podatkowego, dlatego nawet, jeśli nie masz przysłowiowego zielonego pojęcia o tym, na jakich zasadach masz rozliczyć swoje dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł sam skonstruować poprawne zeznanie roczne.

Korekta PIT - opcja e-Deklaracji. Sprawdź, jak to się robi!

E-Deklaracja podatkowa roczna pozwala na rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych bez wychodzenia z domu. Wypełniasz elektroniczny formularz, wpisujesz kwotę przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej PIT albo podpisujesz ją z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu wywiązujesz się z obowiązku podatkowego i możesz się spokojnie zająć własnymi sprawami. Co jednak jeśli popełnisz błąd w deklaracji rocznej, którą złożyłeś za pośrednictwem poczty elektronicznej? Twoją szansą na naprostowanie tego wszystkiego jest korekta PIT. Jak powinieneś się nią posłużyć w opcji e-deklaracji?

Dlaczego e-PIT można złożyć bez e-podpisu, a papierowy PIT trzeba podpisywać?

Podatnik rozliczający się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma do wyboru trzy metody rozliczenia: na papierowym druku PIT zaniesionym osobiście do urzędu lub wysłanym pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo na druku elektronicznym, który wysyłany jest pocztą mailową do fiskusa. Dlaczego e-PIT nie wymaga w ogóle żadnego podpisu, a każdy PIT papierowy musi być podpisany? Z jakiego powodu e-podpis nie jest już wymagany dla potwierdzenia tożsamości podatnika rozliczającego się w trybie online?

E-deklaracje PITy to wygodny sposób na zobowiązanie względem fiskusa

Nie trzeba być księgowym, ani specjalistą z zakresu podatków, aby samodzielnie rozliczyć swój PIT. Fiskus oczekuje od podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, że rozliczą się oni ze swoich przychodów lub dochodów w ramach odpowiedniej deklaracji podatkowej. Bez problemu możesz wypełnić takie zobowiązanie, jeśli skorzystasz z programu online czy komputerowego. E-Deklaracja podatkowa jest przez fiskusa traktowana na równi z papierowym rozliczeniem, dlatego dla formalnej kwestii zeznania nie ma znaczenia, którą opcję wybierzesz.

Podatek PIT w formie rocznej e-Deklaracji

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacimy od przychodów lub dochodów do urzędu skarbowego w Polsce, jeśli posiadamy status polskiego rezydenta podatkowego lub umowy międzynarodowe tak nakazują. Z tytułu tego podatku wypełniamy i składamy rozliczenie roczne PIT. Dziś można to zrobić na trzy różne sposoby: wypełniając deklaracje podatkowe papierowe i zanosząc je do urzędu skarbowego, bądź wysyłając takie same druki pocztą, z wykorzystaniem listu poleconego i zwrotnego potwierdzenia odbioru, albo również wypełniając e-deklaracje podatkowe online, z użyciem poczty elektronicznej podatnika. Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym dla nas sposobem dopełnienia obowiązku wobec fiskusa będzie złożenie PIT przez internet.

Korekta PIT-37 w formie e-deklaracji - dowiedz się, jak to się robi

Błędy w deklaracji PIT-37 czy w innym rozliczeniu zauważone przez Ciebie mogą zostać łatwo poprawione. Wystarczy korekta zeznania rocznego, aby uniknąć nałożenia przez fiskusa na Ciebie jakichkolwiek kar. Musisz wiedzieć, jak skorygować w prawidłowy sposób rozliczenie roczne, które złożyłeś przez internet. Czy e-deklaracja podatkowa również podlega korekcie? Jak najbardziej, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją złożyć również w trybie online.