E-deklaracje PITy to wygodny sposób na zobowiązanie względem fiskusa

Pobierz formularz w formacie PDF

Nie trzeba być księgowym, ani specjalistą z zakresu podatków, aby samodzielnie rozliczyć swój PIT. Fiskus oczekuje od podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, że rozliczą się oni ze swoich przychodów lub dochodów w ramach odpowiedniej deklaracji podatkowej. Bez problemu możesz wypełnić takie zobowiązanie, jeśli skorzystasz z programu online czy komputerowego. E-Deklaracja podatkowa jest przez fiskusa traktowana na równi z papierowym rozliczeniem, dlatego dla formalnej kwestii zeznania nie ma znaczenia, którą opcję wybierzesz.

 

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się z niego:

 • jak korzystać z e-deklaracji podatkowych?
 • jakie formularze PIT występują w wersji elektronicznej?
 • czy możesz skorzystać z ulg i preferencji podatkowych w e-deklaracji?

Instrukcja obsługi e-deklaracji

Każdy podatnik może wykorzystać w toku rozliczania się z fiskusem e-deklaracje podatkowe. Stały się one obecnie powszechne i z roku na rok przybywa podatników, którzy rozliczają się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych całkowicie w trybie online. Do tego celu można skorzystać z programu przeznaczonego do instalacji na dysku komputera lub prostej aplikacji online, do której logujemy się i korzystamy z niej wszędzie, gdzie tylko mamy dostęp do komputera oraz do internetu.

Najprościej skorzystać z programu niewymagającego instalowania na komputerze. Stwarza on możliwości powrotu do rozpoczętego zeznania w przyszłości, nawet jeśli nie będziemy wówczas mogli skorzystać z naszego komputera.

Pierwszym krokiem przy wypełnianiu e-deklaracji podatkowej online jest wybór, czy chcemy skorzystać tylko z aktywnych druków PIT i samodzielnie, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy z zakresu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, będziemy wypełniać PIT, czy też wolimy posłużyć się kreatorem rozliczenia podatkowego, który za pomocą kolejnych pytań ułatwi nam złożenie zeznania.

W kreatorze należy podać, w jakim trybie będziemy się rozliczać - indywidualnie, z żyjącym lub zmarłym małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Konieczne jest oznaczenie, z jakich źródeł pozyskiwaliśmy przychody lub dochody w poprzednim roku podatkowym, albo wczytanie informacji podatkowych m.in. PIT-11, PIT-8C czy PIT-40A.

Kreator zapyta, czy nasza e-deklaracja to złożenie zeznania, czy korekta zeznania. Poprosi o wypełnienie danych podatnika i podania informacji o wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania. Później umożliwi oznaczenie ulgi i ewentualnych odliczeń podatkowych oraz wskazania przychodów z innych źródeł niż główne.

Program sam wylicza podstawę opodatkowania, podatek należny fiskusowi oraz ewentualny zwrot, który przysługuje podatnikowi. Następnie można wysłać e-deklarację podatkową PIT przez internet, ale konieczne jest przy tym podanie wysokości przychodu z poprzedniej deklaracji PIT. Jeśli więc składamy online rozliczenie za rok 2016, to weryfikacja tożsamości podatnika będzie polegała na podaniu w programie kwoty przychodu za 2015 rok.

W przeciwnym wypadku trzeba albo posłużyć się elektronicznym podpisem, z ważnym certyfikatem kwalifikacji, albo wydrukować po prostu wypełniony uprzednio PIT i osobiście lub listownie doręczyć go do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego.

Dostępne formularze PIT na e-deklarację

W programach online i komputerowych do wypełniania e-deklaracji podatkowych można skorzystać z aktualnych druków PIT w wersji elektronicznej, m.in.:

 • PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), dla skali podatkowej i pozyskiwania dochodu bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), dla skali podatkowej i pozyskiwania dochodu za pośrednictwem płatnika,
 • PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty z tytułu dochodów kapitałowych,
 • PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty dla podatników podatku liniowego,
 • PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty dla osób sprzedających odpłatnie nieruchomości,
 • Informacje podatkowe PIT-11, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-40A,
 • PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika,
 • PIT-16A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej.

Wszystkie formularze elektroniczne PIT są traktowani na równi z formularzami w tradycyjnej, papierowej wersji.

E-deklaracje PIT najlepszym sposobem na szybkie rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT w polskim urzędzie skarbowym składa każdy podatnik, który posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Musi on rozliczyć się ze wszystkich swoich przychodów lub dochodów z polskim fiskusem. Może tego dokonać nie tylko przy użyciu, tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, ale również wypełnić po prostu szybko i skutecznie e-deklaracje PIT i wysłać ją pocztą mailową na adres urzędu. Jak rozliczać się elektronicznie i czy rzeczywiście jest to wygodne i szybkie?

E-deklaracja - najpewniejszy i najwygodniejszy sposób na roczny PIT

Przeraża cię myśl o konieczności rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Nie wiesz, jaki złożyć roczny PIT? Możesz rozliczyć się szybko, pewnie i przede wszystkim wygodnie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. E-Deklaracja podatkowa roczna to nie tylko cyfrowa wersja formularza PIT, ale jednocześnie kreator rozliczenia, który jest niczym “asystent” podatnika, tylko że w wirtualnej formie. Przedstawia podpowiedzi, jakie dane wpisywać w poszczególne pola formularza podatkowego, dlatego nawet, jeśli nie masz przysłowiowego zielonego pojęcia o tym, na jakich zasadach masz rozliczyć swoje dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł sam skonstruować poprawne zeznanie roczne.

Korekta PIT - opcja e-Deklaracji. Sprawdź, jak to się robi!

E-Deklaracja podatkowa roczna pozwala na rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych bez wychodzenia z domu. Wypełniasz elektroniczny formularz, wpisujesz kwotę przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej PIT albo podpisujesz ją z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu wywiązujesz się z obowiązku podatkowego i możesz się spokojnie zająć własnymi sprawami. Co jednak jeśli popełnisz błąd w deklaracji rocznej, którą złożyłeś za pośrednictwem poczty elektronicznej? Twoją szansą na naprostowanie tego wszystkiego jest korekta PIT. Jak powinieneś się nią posłużyć w opcji e-deklaracji?

Podatek PIT w formie rocznej e-Deklaracji

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacimy od przychodów lub dochodów do urzędu skarbowego w Polsce, jeśli posiadamy status polskiego rezydenta podatkowego lub umowy międzynarodowe tak nakazują. Z tytułu tego podatku wypełniamy i składamy rozliczenie roczne PIT. Dziś można to zrobić na trzy różne sposoby: wypełniając deklaracje podatkowe papierowe i zanosząc je do urzędu skarbowego, bądź wysyłając takie same druki pocztą, z wykorzystaniem listu poleconego i zwrotnego potwierdzenia odbioru, albo również wypełniając e-deklaracje podatkowe online, z użyciem poczty elektronicznej podatnika. Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym dla nas sposobem dopełnienia obowiązku wobec fiskusa będzie złożenie PIT przez internet.

Korekta PIT-37 w formie e-deklaracji - dowiedz się, jak to się robi

Błędy w deklaracji PIT-37 czy w innym rozliczeniu zauważone przez Ciebie mogą zostać łatwo poprawione. Wystarczy korekta zeznania rocznego, aby uniknąć nałożenia przez fiskusa na Ciebie jakichkolwiek kar. Musisz wiedzieć, jak skorygować w prawidłowy sposób rozliczenie roczne, które złożyłeś przez internet. Czy e-deklaracja podatkowa również podlega korekcie? Jak najbardziej, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją złożyć również w trybie online.

Wskazówki do wypełniania e-deklaracji PITy

Każdy podatnik, który po raz pierwszy samodzielnie lub w ogóle pierwszy raz wypełnia deklarację podatkową PIT, ma wiele wątpliwości z tym związanych. Niezależnie od tego, czy posługuje się papierowym, czy elektronicznym drukiem podatkowym. Niemniej e-deklaracje PITy znacznie łatwiej się wypełnia, ponieważ w ich przypadku podatnik może skorzystać z pomocy, jaką udzieli mu kreator rozliczenia. W zasadzie jest on najlepszą wskazówką dla samodzielnego rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasugeruje, jaki formularz PIT będzie dla ciebie odpowiedni i wskaże, jakie warunki należy spełnić dla zastosowania konkretnych preferencji, odliczeń i ulg podatkowych. Przedstawiamy wskazówki, które ułatwią ci rozliczenie przy użyciu e-deklaracji PITy.