Korekta PIT - opcja e-Deklaracji. Sprawdź, jak to się robi!

Pobierz formularz w formacie PDF

E-Deklaracja podatkowa roczna pozwala na rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych bez wychodzenia z domu. Wypełniasz elektroniczny formularz, wpisujesz kwotę przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej PIT albo podpisujesz ją z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu wywiązujesz się z obowiązku podatkowego i możesz się spokojnie zająć własnymi sprawami. Co jednak jeśli popełnisz błąd w deklaracji rocznej, którą złożyłeś za pośrednictwem poczty elektronicznej? Twoją szansą na naprostowanie tego wszystkiego jest korekta PIT. Jak powinieneś się nią posłużyć w opcji e-deklaracji?

 

Czym jest korekta?

Korekta PIT to nic innego, jak powtórne zeznanie podatkowe, które składasz na takim samym druku, jako główną deklarację. Wpisujesz w nim swoje dane, zaznaczasz, że jest to korekta, podajesz prawidłowe dane lub uzupełniasz dotychczasowe o te, które pominąłeś wcześniej. Korekta jest sposobem na poprawę błędów i uzupełnienie deklaracji podatkowej np. o źródła przychodów, o których nie wiedziałeś lub zapomniałeś.

Korekta PIT online

Przy wykorzystaniu e-deklaracji podatkowej także możesz dokonać korekty rozliczenia rocznego. Wystarczy, aby na początku rozliczenia w kreatorze deklaracji PIT zaznaczyć, że będzie to korekta zeznania, a nie złożenie zeznania.

Później musisz tylko wpisywać w poszczególne pola formularza podatkowego w formie elektronicznej prawidłowe wartości w polach, które kwalifikują się do korekty. Następnie ponownie podajesz wartość przychodu z poprzedniego roku podatkowego, jaką wykazałeś w zeznaniu rocznym PIT, a korekta e-deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych trafi do urzędu skarbowego.

Jeśli w wyniku korekty PIT okaże się, że zapłacone przez ciebie uprzednio zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa jest w rzeczywistości większe, to powstanie niedopłata podatkowa. Powinieneś ją uiścić jak najszybciej na konto urzędu skarbowego. Jeśli zrobisz to przed końcem danego okresu rozliczeniowego (np. dla PIT-37 i PIT-36 będzie to termin do 30 kwietnia danego roku podatkowego), to nie będziesz musiał płacić żadnych odsetek za zwłokę. W innym przypadku musisz liczyć się z tym, że zostaną nałożone na ciebie odsetki ustawowe.

Bez uzasadnienia

Fiskus nie będzie wymagał od ciebie składania uzasadnienia przyczyn korekty, choć jeszcze w poprzednim, 2016 roku przy rozliczaniu się z fiskusem z dochodów i przychodów z 2015 roku, było to konieczne dla skuteczności korekty, zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej. Może się jednak zdarzyć, że fiskus wezwie cię do złożenia dodatkowych wyjaśnień i wtedy musisz podać, dlaczego posłużyłeś się korektą.

5 lat na korektę

Od zakończenia danego roku podatkowego, czyli dokładnie od 31 grudnia danego roku liczone jest 5 lat, w czasie których możesz dowolną ilość razy korygować swoją deklarację roczną PIT. Nie ma znaczenia, jak często będziesz składał korektę czy posłużysz się nią tylko jeden raz. Skutecznie poprawisz błędy, jakie popełniłeś w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Prawo do korekty przez 5 kolejnych lat podatkowych będzie ci przysługiwało, o ile samodzielnie, co oznacza nie za pośrednictwem płatnika, rozliczałeś się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma więc znaczenia, czy jesteś opodatkowany ryczałtem, kartą podatkową, podatkiem liniowym lub skalą podatkową, - zawsze możesz posłużyć się korektą. Tryb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie ma tu żadnego znaczenia, podobnie jak to, w jakiej formie składałeś zeznanie roczne. Korekta PIT w opcji e-deklaracji podatkowej również jest jak najbardziej możliwa.

Pamiętaj, aby jak najszybciej poprawiać błędy pojawiające się w zeznaniach podatkowych, ponieważ im szybciej skorygujesz swój PIT, tym lepiej dla ciebie, ponieważ fiskus nie będzie oskarżał cię o wykroczenie czy przestępstwo skarbowe i unikniesz przykrych konsekwencji karnych.

Jeśli fiskus rozpocznie postępowanie kontrolne wobec ciebie, którego przedmiotem będzie zeznanie przeznaczone do korekty, twoje prawo do jego skorygowania będzie wstrzymane. Czyli przy sprawdzaniu poprawności wykorzystanych przez ciebie ulg podatkowych w PIT, możesz skorygować bez przeszkód źródła przychodu i opłacić podatek, który należy się fiskusowi. Nie możesz jednak korygować to, co jest przedmiotem kontroli ze strony urzędu skarbowego. Po zakończeniu postępowania kontrolnego taka możliwość pojawi się ponownie.

Dlaczego e-PIT można złożyć bez e-podpisu, a papierowy PIT trzeba podpisywać?

Podatnik rozliczający się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma do wyboru trzy metody rozliczenia: na papierowym druku PIT zaniesionym osobiście do urzędu lub wysłanym pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo na druku elektronicznym, który wysyłany jest pocztą mailową do fiskusa. Dlaczego e-PIT nie wymaga w ogóle żadnego podpisu, a każdy PIT papierowy musi być podpisany? Z jakiego powodu e-podpis nie jest już wymagany dla potwierdzenia tożsamości podatnika rozliczającego się w trybie online?

Osoba samotnie wychowująca dzieci - roczny PIT jako e-deklaracja

Samotne rodzicielstwo, o ile nie jest pozorne, tylko rzeczywiste, będzie uprawniało taką osobę do skorzystania z preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jako samotny rodzic - matka lub ojciec dziecka bądź dzieci, możesz złożyć swój roczny PIT na ulgowych zasadach. Osoba samotnie wychowująca dzieci może rozliczyć się na druku papierowym lub elektronicznym. Jak zatem powinna wyglądać twoja e-deklaracja podatkowa?

E-deklaracje PIT - na co być wyczulonym; jak to działa?

Internet pozwala nam dziś na dopełnianie wielu formalności przy użyciu technik elektronicznych. W sieci dokonujemy zakupów i płacimy za nie, opłacamy rachunki za czynsz czy media, a także możemy rozliczać swoje deklaracje PITy w trybie online. Rozliczenie roczne składają wszyscy polscy rezydenci podatkowi, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody lub dochody. Jeśli zaliczasz się do tej grupy, musisz złożyć swój PIT w urzędzie skarbowym właściwym względem swojego miejsca zamieszkania. Nie musisz przy tym odwiedzać fiskusa osobiście, ani wydawać pieniędzy na znaczek pocztowy przy wysyłce rozliczenia listem tradycyjnym (papierowym). Rozliczenie roczne możesz złożyć wygodnie w trybie online. Na jakie rzeczy trzeba być przy tym szczególnie wyczulonym, aby e-deklaracje podatkowe zostały złożone poprawnie, zgodnie z przepisami podatkowymi?...

E-deklaracja - najpewniejszy i najwygodniejszy sposób na roczny PIT

Przeraża cię myśl o konieczności rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Nie wiesz, jaki złożyć roczny PIT? Możesz rozliczyć się szybko, pewnie i przede wszystkim wygodnie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. E-Deklaracja podatkowa roczna to nie tylko cyfrowa wersja formularza PIT, ale jednocześnie kreator rozliczenia, który jest niczym “asystent” podatnika, tylko że w wirtualnej formie. Przedstawia podpowiedzi, jakie dane wpisywać w poszczególne pola formularza podatkowego, dlatego nawet, jeśli nie masz przysłowiowego zielonego pojęcia o tym, na jakich zasadach masz rozliczyć swoje dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz mógł sam skonstruować poprawne zeznanie roczne.

E-deklaracje PIT najlepszym sposobem na szybkie rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT w polskim urzędzie skarbowym składa każdy podatnik, który posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Musi on rozliczyć się ze wszystkich swoich przychodów lub dochodów z polskim fiskusem. Może tego dokonać nie tylko przy użyciu, tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, ale również wypełnić po prostu szybko i skutecznie e-deklaracje PIT i wysłać ją pocztą mailową na adres urzędu. Jak rozliczać się elektronicznie i czy rzeczywiście jest to wygodne i szybkie?

E-deklaracje PITy to wygodny sposób na zobowiązanie względem fiskusa

Nie trzeba być księgowym, ani specjalistą z zakresu podatków, aby samodzielnie rozliczyć swój PIT. Fiskus oczekuje od podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, że rozliczą się oni ze swoich przychodów lub dochodów w ramach odpowiedniej deklaracji podatkowej. Bez problemu możesz wypełnić takie zobowiązanie, jeśli skorzystasz z programu online czy komputerowego. E-Deklaracja podatkowa jest przez fiskusa traktowana na równi z papierowym rozliczeniem, dlatego dla formalnej kwestii zeznania nie ma znaczenia, którą opcję wybierzesz.