Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Poradnik dla składających e-deklarację PIT po raz pierwszy

Pobierz formularz w formacie PDF

E-deklaracja PIT jest elektronicznym drukiem podatkowym, który traktowany jest przez fiskusa na równi względem formularzy papierowych. Nie ma więc z formalnego punktu widzenia żadnej różnicy czy rozliczamy swoje przychody lub dochody z zastosowaniem e-deklaracji PIT, czy klasycznego, papierowego zeznania podatkowego. Przedstawiamy poradnik, który pomoże debiutującym podatnikom w wypełnieniu poprawnie e-deklaracji rocznej PIT.

 

Program do e-deklaracji

Do dyspozycji polskich podatników są e-deklaracje podatkowe składane na różnych drukach, takich jak:

 • PIT-37 - przeznaczony dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32 proc.,
 • PIT-36 - przeznaczony dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32 proc.,
 • PIT-28 - przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowców
 • PIT-36L - przeznaczony dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego 19 proc., tzw. liniowców,
 • PIT-16A - przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej, tzw. kartowiczów,
 • PIT-19A - przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,
 • PIT-40  - przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika wypełniane przez pracodawcę,
 • PIT-40A - przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
 • PIT-38 - przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 - przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Podatnik nie musi jednak sam wiedzieć, na jakiej deklaracji PIT ma się rozliczyć. Program e-deklaracji online lub pobrany i zainstalowany na komputerze użytkownika, który wyposażony jest w kreator rozliczenia podatkowego sam wskaże odpowiedni druk. Nic nie stoi przy tym na przeszkodzie, aby wybrać elektroniczny druk podatkowy wybranego rodzaju i wypełnić go bez asysty kreatora rozliczenia, jeśli takie jest życzenie podatnika.

Rozliczenie z kreatorem

Jeśli podatnik po raz pierwszy samodzielnie rozlicza się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych lub pierwszy raz wypełnia e-deklarację PIT, pomoc kreatora rozliczenia na pewno mu się przyda. Po uruchomieniu programu komputerowego lub aplikacji online trzeba w takim przypadku wybrać kreatora i wybrać następnie sposób opodatkowania i cel złożenia deklaracji. Można również wczytać wstępnie przygotowany PIT (PFR), pobierając dane deklaracji podatnika z portalu podatkowego.

Do wyboru podatnik ma kilka sposobów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • wspólnie ze zmarłym małżonkiem
 • przeznaczone dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Celem złożenia deklaracji może być złożenie zeznania lub jego korekta.

W kolejnym kroku podatnik podaje najważniejsze dane osobowe i adres, datę urodzenia i obowiązkowo swój identyfikator podatkowy. Kreator rozliczenia daje przy tym podpowiedź, że:

„Wybierz i wpisz PESEL jeśli podmiot jest osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce.

Wybierz i wpisz NIP jeśli podmiot ma swoją działalność gospodarczą.

W przypadku gdy podmiot nie posiada numeru NIP i PESEL (nierezydent) - wybierz NIP i wpisz 9999999999 (10 razy 9)”.

Dla osób indywidualnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, będzie to rzecz jasna numer PESEL.

Następnie podatnik powinien podać typ informacji podatkowej, stanowiącej podstawę jego rozliczenia rocznego. Może być to druk: PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C. Do wyboru jest też opcja „pozostałe”, czyli np. Księga Przychodów i Rozchodów.

W programie do rozliczania e-deklaracji podatkowych można skorzystać z opcji rozliczenia na preferencyjnych zasadach, z wykorzystaniem ulg podatkowych. Trzeba przy tym wybrać odpowiednią opcję, taką jak:

 • ulga z tytułu wychowania dzieci,
 • wydatki na internet,
 • wydatki na leki i cele rehabilitacyjne,
 • darowizny pieniężne i oddana krew/osocze,
 • ulga budowlana, odsetkowa i gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej,
 • odliczenia od dochodu (w tym wpłata na ikze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń),
 • odliczenia od podatku (w tym ulga na wyszkolenie uczniów, ulga na pomoc domową, ulga abolicyjna),
 • chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje.

Oznaczając wybraną ulgę, podatnik musi uzupełnić właściwe dane. Np. przy uldze rodzinnej wpisuje liczbę wychowywanych dzieci i zobowiązany jest do podania ich numerów PESEL. Podatnik informowany jest o tym, że:

„Uwaga. Jeśli masz tylko jedno dziecko i Twoje dochody zsumowane z dochodami współmałżonka przekraczają 112 000,00 zł, to ulga na dziecko niestety nie przysługuje. Aktualna łączna kwota dochodów wyliczona przez program to 0,00 zł, jednak należy w niej uwzględnić następujące dochody: podlegające podatkowi 18% i 32% (wszystkie podstawowe zarobki), 19% (PIT-36L) i dochody z PIT-38, pomniejszone o kwoty składek ZUS”.

Na koniec program wygeneruje odpowiedni druk PIT dla podatnika, ale nie tylko.  Wyliczy również kwotę dochodu, kwotę do zapłaty i ewentualnie kwotę zwrotu podatkowego, na podstawie przedstawionych danych liczbowych. Podatnik będzie musiał już tylko wpisać swoją kwotę przychodu z poprzedniego roku podatkowego, aby uwierzytelnić zeznanie. W ten sposób będzie mógł dostarczyć swój PIT do urzędu skarbowego w formie e-deklaracji.

Dowiedz się, jak wypełnić PIT w programie do e-deklaracji

E-deklaracja podatkowa PIT pozwala na szybkie, łatwe i skuteczne rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziś można już z niej korzystać nawet wtedy, jeśli podatnik nie dysponuje podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji. Wystarczy znać kwotę przychodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym, aby skutecznie zweryfikować rozliczenie PIT przez internet i wysłać je przez pocztę elektroniczną do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, trzeba mieć jednak program do e-deklaracji podatkowych. Jak z niego korzystać? Jakie możliwości stwarza taki program?

E-deklaracja w przypadku przedsiębiorcy

System elektronicznych rozliczeń podatkowych PIT przez internet zdecydowanie ułatwia życie polskim podatnikom. E-deklaracje wybiera i składa za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej coraz więcej podatników. Między innymi są to osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT przedsiębiorcy z powodzeniem można złożyć w trybie online, na dodatek bez względu na to, jaką metodą opodatkowania jest on objęty. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać poprawna e-deklaracja PIT przedsiębiorcy.

Przeczytaj nasz artykuł, aby zrobić korektę zeznania PIT przez Internet

Korekta deklaracji PIT jest sposobem na poprawienie wcześniej popełnionych błędów w deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ten sposób można też uzupełnić swój wcześniejszy PIT o dodatkowe, nieujęte wcześniej źródła przychodów oraz skorzystać z ulg i preferencji w opodatkowaniu. Skorygować można deklarację PIT złożoną w formie papierowej w urzędzie skarbowym, jak i zeznanie PIT przez internet. W niniejszym artykule pokażemy, w jaki sposób skorygować deklarację online, bez konieczności wizyty w urzędzie lub na poczcie, celem wysyłki papierowego formularza korekty listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.